Att säga upp digitalt

I spåren av pandemin har helt nya situationer dykt upp där du som chef på grund av smittorisk inte fysiskt kan träffa medarbetare vid uppsägningssamtalet. Det är en väldigt tuff situation för både chef och medarbetare. 

En av de svåraste uppgifterna för en chef är att behöva säga upp en medarbetare. Det blir än mer svårt när du inte kan ha ett fysiskt möte med medarbetaren och läsa av kroppsspråk eller fånga upp reaktioner på plats. TRS rekommenderar att om möjligt undvika digitala uppsägningssamtal. Under pandemin kan ett alternativ vara att ta sig till medarbetaren och ta samtalet under en promenad med smittsäkert avstånd.

Viktiga punkter att ta hänsyn till som chef:

 • Du saknar medarbetarens sammanhang – svårt att se vad som händer efter samtalet.
 • I stället för att få besked på jobbet får hen det i sin hemmiljö – det är en stor skillnad.
 • Vad vet du om medarbetarens hemsituation och hur kan du anpassa ditt stöd utifrån det?

Bra att tänka på när du måste ha ett uppsägningssamtal digitalt via telefon eller videolänk.

 • Än viktigare att hålla mötet tidigt i veckan så du skapar utrymme för att vara tillgänglig, aldrig på en fredag eller inför en storhelg eller semester.
 • Planera samtalet ordentligt, gå igenom samtalsmall och var förberedd utifrån vad som kan tänkas hända. Vad gör du om medarbetaren slänger på luren eller lämnar videomötet?
 • Öva på att genomföra ett uppsägningssamtal med en kollega.
 • När du bokar uppsägningssamtalet– förbered medarbetaren på att sitta ostört i lugn och ro. Detta för att undvika att samtalet genomförs när småbarn är hemma eller medarbetaren är på språng.
 • Kom överens med arbetsmiljöombud och/eller fackombud om att de kan behöva finnas som stöd för medarbetaren. Be ombudet att boka in möten med de som blivit uppsagda. Bygg upp och förbered ett litet team som kan erbjuda stöd.
 • Viktigt med fler och närliggande avstämningar för att fånga upp medarbetaren när vi har digitala möten. Boka in ett möte redan dagen efter.
 • Det är bättre att du som chef hör av dig ofta och stämmer av. Låt hellre medarbetaren tacka nej än att du som chef lyser med din frånvaro. Var inte rädda för att vara påträngande. Det händer ibland att våra rådgivare får höra från jobbsökarna att de blir lämnade ensamma med uppsägningsbeskedet och mår väldigt dåligt över detta.
 • Erbjud ”öppen dörr” – låt medarbetaren veta att du finns tillgänglig på video eller telefon under tider som du anger. Under dessa tider kan medarbetaren vid behov ta spontan kontakt.
 • I övrigt samma upplägg som vid ett fysiskt samtal uppsägningssamtal. Läs mer om uppsägningssamtal och ta del av TRS samtalsmall.