Trygghetsrådet TRS

TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Vi ger stöd till dig som är på väg till ett nytt arbete. Vi erbjuder också stöd till verksamhets- och kompetensutveckling för att skapa livskraftiga organisationer där medarbetarna har rätt och aktuell kompetens - för att öka tryggheten.

Läs mer om TRS och vårt erbjudande

Rätt trygghetsråd?

Det finns fler trygghetsråd. Fyll i organisationsnummer för att se om din organisation är ansluten till TRS.

Sök rätt trygghetsråd på organistationsnummer

Mellan jobb?

TRS ger stöd på vägen till ditt nya jobb.

Utveckla verksamhet och kompetens

Med TRS metod för verksamhets- och kompetensutveckling blir medarbetare och organisation rustade för framtiden.

Läs mer om TRS metod här

Stöd till arbetsgivare och fack inför uppsägning

En uppsägningssituation är ofta svår för alla inblandade. Om du är väl förberedd blir omställningen till ett nytt arbete lättare för den som sägs upp.

TRS ger stöd inför uppsägningar

Tio råd för att skapa bra möten

Händer det att du hamnar på möten där det är oklart varför du deltar, vem som ska göra vad och hur ni ska gå vidare? Här får du några handfasta tips på hur du kan göra era möten mer effektiva och kreativa.

Läs tio råd för bra möten

Nytt avtal för karriärväxling för sångare, dansare och musiker

Svensk Scenkonst, Teaterförbundet och SYMF har kommit överens om ett karriärväxlingsavtal för dansare, sångare och musiker. En ny stiftelse skapas, och parterna föreslår att verksamheten ska ske i nära samverkan med TRS ordinarie omställningsverksamhet.

Läs mer om det nya avtalet här

Idrottens ledare och förtroendevalda bjuds in till regionala seminarier

Unionen, Arbetsgivaralliansen och Trygghetsrådet TRS bjuder in till ett seminarium som handlar om lön, kompetensutveckling och omställning - viktiga frågor för er verksamhet.

Läs mer och anmäl dig

Vi ska alla växla karriär i framtiden - men hur?

Tillsammans med övriga trygghetsorganisationer arrangerade TRS ett fullsatt seminarium i Visby under Almedalsveckan, den 1 juli.

Se filmen här