Trygghetsrådet TRS

TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Vi ger stöd till dig som är på väg till ett nytt arbete. Vi erbjuder också stöd till verksamhets- och kompetensutveckling för att skapa livskraftiga organisationer där medarbetarna har rätt och aktuell kompetens - för att öka tryggheten.

Läs mer om TRS och vårt erbjudande

Mellan jobb?

TRS ger stöd på vägen till ditt nya jobb.

Utveckla verksamhet och kompetens

Med TRS metod för verksamhets- och kompetensutveckling blir medarbetare och organisation rustade för framtiden.

Läs mer om TRS metod här

Stöd till arbetsgivare och fack inför uppsägning

En uppsägningssituation är ofta svår för alla inblandade. Om du är väl förberedd blir omställningen till ett nytt arbete lättare för den som sägs upp.

TRS ger stöd inför uppsägningar

Ledarstipendiat 2016: Helene Bergstedt!

Idag är vi glada och stolta på TRS! Helene Bergstedt, vd för Trygghetsrådet TRS har fått Arbetsgivaralliansens ledarskapsstipendium.

Läs mer och motiveringen här!

Seminarietips 22 november!

Här får du möjlighet att lägga upp en plan för hur din organisation ska arbeta med kontinuerlig uppföljning och planering av mål, aktiviteter och insatser för kompetensutveckling - utan kostnad för anslutna organisationer!

Läs mer om seminariet Kontinuerlig uppföljning & planering