Trygghetsrådet TRS

TRS ökar tryggheten i arbetslivet

Vi ger stöd till dig som är på väg till ett nytt arbete. Vi erbjuder också stöd till verksamhets- och kompetensutveckling för att skapa livskraftiga organisationer där medarbetarna har rätt och aktuell kompetens - för att öka tryggheten.

Läs mer om TRS och vårt erbjudande

Rätt trygghetsråd?

Det finns fler trygghetsråd. Fyll i organisationsnummer för att se om din organisation är ansluten till TRS.

Sök rätt trygghetsråd på organistationsnummer

Mellan jobb?

TRS ger stöd på vägen till ditt nya jobb.

Utveckla verksamhet och kompetens

Med TRS metod för verksamhets- och kompetensutveckling blir medarbetare och organisation rustade för framtiden.

Läs mer om TRS metod här

Stöd till arbetsgivare och fack inför uppsägning

En uppsägningssituation är ofta svår för alla inblandade. Om du är väl förberedd blir omställningen till ett nytt arbete lättare för den som sägs upp.

TRS ger stöd inför uppsägningar

Nytt ledarskapsprogram för ideella och idéburna organisationer

På uppdrag av TRS har IDEELL ARENA utvecklat ett skräddarsytt ledarskapsprogram för anställda som ansvarar för strategiska frågor i ideella och idéburna organisationer.

Läs om FOKUSPROGRAMMET och anmäl dig

Nytt avtal för karriärväxling för sångare, dansare och musiker

Svensk Scenkonst, Teaterförbundet och SYMF har kommit överens om ett karriärväxlingsavtal för dansare, sångsolister, korister, musikalartister och musiker. Stiftelsens verksamhet är under uppbyggnad och kommer att ske i samverkan med TRS.

Läs mer om det nya avtalet här