Sökresultat

Vanliga sökord:

Din sökning efter Kontakt gav 85 träffar

 1. Program för producenter

  En producent har en komplex roll inom scenkonsten. Det är en person som har ansvar för hela produktionsprocessen – det vill säga själva kärnan i scenkonstverksamheten.

 2. Bli en vass jobbsökare

  Det kan vara klurigt att veta var, när och hur du ska hitta ditt nya jobb. Men fundera över vad du kan och vill, så blir det lättare att ta sikte på målet.

 3. Skilla upp din möteskompetens

  Vill du bli vass på att leda möten med dialog i det digitala rummet? TRS erbjuder i samarbete med Microsoft ett webbinarium där du får tips om hur du kan leda möten med dialog. Mötesteknikerna kan användas både i det digitala och det fysiska mötet.

 4. Arbetsgivare & fack inför uppsägning

  TRS är en kollektivavtalad stiftelse. Vi är neutrala i våra uppdrag och hjälper jobbsökare, arbetsgivare och fackliga företrädare på olika sätt. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor!

 5. Jobbsökare

  Är du uppsagd på grund av arbetsbrist eller ohälsa? Eller avslutar du en tidsbegränsad anställning? Behöver du stöd på resan mot ett nytt jobb? Då är du välkommen att kontakta oss.

 6. Vi vill stärka utvecklingen i idéburen vård och omsorg!

  Arbetsgivaralliansen och Trygghetsrådet TRS gör en insats för att stärka kompetens inför utmaningar i branschen. Med början i september inleds fem insatser för kompetensutveckling, inom områden vår behovsanalys visar är särskilt relevanta.

 7. Har du sett TRS årsredovisning?

  Vi har som vanligt gjort en kortversion där det viktigaste från förra året finns med. Du läser den på webben, följ länken nedan. Om du vill ha den i pappersform är du välkommen att kontakta oss så skickar vi den till dig. 

 8. Information från TRS - nyhetsbrev nr 2

  Vi befinner oss alla i en svår och ovanlig situation i nuläget.Konsekvenserna av Covid-19 på arbetsmarknaden generellt och inom TRS branscher specifikt riskerar att bli stora. Flera av de verksamheter som är anslutna till TRS riskerar att hamna i en situation där medarbetare måste sägas upp eller där tidsbegränsade anställningar avslutas. Kom ihåg att i det läget finns vi till för er och era medarbetare! Alla anslutna organisationer är välkomna att kontakta oss, precis som vanligt.

 9. Kompetensutveckling i din organisation

  TRS erbjuder ett förebyggande arbete med kompetensutveckling. Syftet är att med kompetensutveckling bidra till stabila, livskraftiga organisationer där medarbetarna är rustade med rätt kompetens för verksamhetens behov.

 10. Att säga upp medarbetare – webbinarium för ovana

  En uppsägning som genomförs på ett respektfullt och professionellt sätt gör resan till ett nytt arbete kortare och lättare för den som sägs upp. Om processen genomförs på ett bra sätt gagnar det hela organisationen – både dem som sägs upp och dem som är kvar efter omställningen.