Utvecklingssamtal

Under dagen får deltagarna möjlighet att diskutera egna erfarenheter av utvecklingssamtal, pröva övningar kring reflektion och feedback samt hur man genomför ett utvecklingssamtal med en mall som grund.

  • Syftet med utvecklingssamtal
  • Koppling mellan verksamhetens mål och individens utveckling
  • Dialog, återkoppling och kommunikation som viktiga ingredienser i utvecklingssamtalet
  • Att förbereda och genomföra ett utvecklingssamtal

Deltagarna får med sig en mall för utvecklingssamtal som kan anpassas efter den egna organisationens förutsättningar och behov.

Målgrupp

Seminariet är öppet för organisationer som är anslutna till TRS. Det riktar sig främst till anställda med personal- eller arbetsledaransvar som deltar eller har deltagit i en process för verksamhets- och kompetensutveckling.

Ytterligare en målgrupp är anslutna organisationer som vill ha stöd och verktyg för att genomföra utvecklingssamtal.

Syfte

Syftet med seminariet är att bidra med kommunikativa och praktiska verktyg för att genomföra ett utvecklingssamtal samt att tydliggöra verksamhetens behov kopplat till individens behov av utveckling med utgångspunkt i verksamhetsplanen och kompetensplanen.

Mål

Med mallar, öppna frågor och dialog som stöd ska du kunna genomföra utvecklingssamtal med bra kvalitet.

Tid

20 mars 2019, kl. 9.30 -16.30 (fika från 9.00).

Plats

Sensus Möte, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm

Pris

Kostnadsfritt för organisationer som är anslutna till Trygghetsrådet TRS.

Anmälan

Kontakta oss gärna för mer information.

Anmäl dig här

Se alla seminarietillfällen