Utvecklingssamtal

  • Utvecklingssamtal

    När: 20 mars 2019

    Var: Stockholm

    Under dagen får deltagarna möjlighet att diskutera egna erfarenheter av utvecklingssamtal, pröva övningar kring reflektion och feedback samt hur man genomför ett utvecklingssamtal med en mall som grund.

    Läs mer om seminariet