Sätt ord på din kompetens

Kompetens kan definieras som färdigheter eller egenskaper du använder för att uppnå det som krävs i en given situation. Det är viktigt att du har en bild av hur din kompetens ser ut och på vilket sätt du kan utvecklas.

Innehåll

På det här seminariet får du reflektera över och inventera dina olika kompetenser. Du får öva dig på att beskriva din kompetens inför karriärval och inför att du ska skriva ansökningshandlingar. Du får möjlighet att reflektera över och inventera din kompetens.

Tid

Tisdagen den 7 november 2017 kl. 09:00 - 16:00

Plats

Centralt i Stockholm

Anmälan

Anmälan till din rådgivare på Trygghetsrådet TRS.

Seminariet ges i samarbete med Trygghetsstiftelsen och Omställningsfonden. Antalet platser är begränsat.

Varmt välkommen!

Se alla seminarietillfällen