Personlig marknadsföring

Personlig marknadsföring handlar om att sälja in sig själv, sin kunskap och kompetens på ett övertygande sätt hos en potentiell arbetsgivare.

Rent karriärmässigt och professionellt handlar personlig marknadsföring om att sälja in sig själv, sin kunskap och kompetens på ett övertygande sätt hos en potentiell arbetsgivare eller annan intressent. Vid personlig marknadsföring översätter vi marknadsföringsbegreppet till jobbsökandet. Att inta en aktiv roll och visa framfötterna under sitt jobbsökande är ett exempel på utövande av personlig marknadsföring. Kort och gott kan man säga att personlig marknadsföring handlar om att skapa, förvalta, utveckla samt distribuera sitt personliga varumärke.

Under detta seminarium varvas teori med praktiska och upplevelsebaserade övningar. Tid för träning och reflektion behövs för att skapa förändringar och förbättringar för framtiden.

Ur innehållet

  • Vem är jag och vad står jag för?
  • Vad kan och vill jag?
  • Formulera ditt erbjudande - ditt personliga varumärke.
  • Hur kan jag marknadsföra mig själv?
  • Framgångsfaktorer vid personlig marknadsföring
  • Förbered intervjun på bästa sätt
  • Användbara tips och tricks
  • Praktisk intervjuträning

Föreläsare är Carina Elmér som är konsult och utbildare för Verto AB. Carina har erfarenhet från näringslivet med fokus på omställning och karriärplanering. Hon har utbildning i bland annat beteendevetenskap samt mental träning och är diplomerad coach.

Tid

Tisdagen den 12 december 2017 kl. 09:00  - 16:00 (lunch ingår ej)

Plats

Restaurang Bankomaten, Östergatan 39, Malmö.

Anmälan

Anmälan till Petteri Leistén, Trygghetsrådet TRS, 08-442 97 38, petteri.leisten@trs.se

Se alla seminarietillfällen