Seminarium om karriärväxling - ishockey och fotboll

Det här är ett erbjudande om att komma till er och hålla ett seminarium om karriärväxling. Vi riktar oss till den som spelar ishockey eller fotboll på elitnivå.

Seminariet riktar sig till den elitidrottare som har börjat fundera. Att stå inför en karriärväxling väck­er många funderingar, både tankar och känslor.

Trygghetsrådet TRS rådgivare är vana vid att diskutera de här frågorna och har stor erfarenhet av omställning för den som engagerat sig djupt och länge i sin idrott. Med seminariet vill vi inspirera till att börja fundera på nya vägar, och öka förståel­sen för vad om behöves för att orientera sig framåt i livet.

Innehåll

  • Karriär? Vad innebär det?
  • Karriärväxling och identitet
  • Vad är kompetens och vilken kompetens har du som elitidrottare?
  • Motivation och intressen
  • Engagemang och framåtsyftande drivkraft
  • Vi varvar teori med övningar och samtal.

Seminariet arrangeras i samverkan mellan Trygg­hetsrådet TRS och SOKstiftelsen (Scenkonstens Omställnings- och karriärväxlingsstiftelse) och rik­tas till den som omfattas av TRS omställningsavtal, är elithockeyspelare eller elitfotbollspelare.

Var och när?

När passar det er? Vi kommer till er arbetsplats eller liknande en tid vi kommer överens om.

Seminarieledare:

Annica Wreile-Jensen och Linda Lekander

Välkommen att kontakta oss!

Annica Wreile-Jensen, Trygghetsrådet TRS.
08-442 97 43 eller annica.wreile@trs.se

Linda Lekander, Trygghetsrådet TRS
08-442 97 44 eller linda.lekander@trs.se

Se alla seminarietillfällen