Förbättra din kommunikativa förmåga

Vill du få inspiration och kunskap om hur du kan förstå och möta andra människor bättre? Vill du förbättra din kommunikativa förmåga och samtidigt öka din självkännedom?


Syftet med denna kommunikationsdag är att förbättra kommunikationen människor emellan. Med insikt om varför vi agerar som vi gör skapas möjlighet att på ett medvetet och motiverat sätt ta steg i riktning mot ökad förståelse av sig själv och andra.

Förmågan och möjligheten att anpassa sig utifrån mottagarens personlighet är en kompetens vi sällan använder medvetet. När du är arbetssökande är denna färdighet särskilt viktig. Varje kontakt kan vara just den som leder till ett framtida arbete.

Verktyg

Vi använder DISC-analysen. DISC bygger på insikter om varför vi agerar som vi gör. Ett gemensamt språk underlättar förmågan att förstå vårt eget och andras beteende. Färger används för att belysa olika beteendestilar.

Tid

Tisdag den 24 oktober 2017  kl. 09.00 - 16.00 (lunch på egen hand)

Plats

Restaurang Bankomaten, Östergatan 39, Malmö.

Föreläsare

Carina Elmér och Christer Tingnell.

Anmälan

Anmäl dig till din rådgivare!

Se alla seminarietillfällen