Bli din egen projektledare

...och arbeta med SMARTa mål (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta mål)

Vi går igenom olika sätt att sätta upp och arbeta mot realistiska mål och hur du genom avstämningar själv kan se dina framsteg längs vägen.

Innehåll

Under dagen arbetar vi med:

  • att sätta SMARTa mål
  • A-B-C-mål
  • Personliga datum
  • Delmål, aktiviteter och avstämningar
  • En modell för jobbsökarplan och hur man arbetar efter den

Tid

Torsdag 23 november kl 9.00 - 12.00

Plats

Centralt i Stockholm.

Anmälan

Anmäl dig till din rådgivare hos Trygghetsrådet TRS.

Seminariet ges i samarbete med Trygghetsstiftelsen och Omställningsfonden. Antalet platser är begränsat.

Varmt välkommen!

Se alla seminarietillfällen