Bli din egen projektledare

... och arbeta med SMARTa mål (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta mål)

  • Bli din egen projektledare

    När: 23 november 2017

    Var: Stockholm

    ...och arbeta med SMARTa mål (Specifika, Mätbara, Accepterade, Realistiska, Tidssatta mål)

    Läs mer om seminariet