Lunchseminarium: Verksamhets- och kompetensutveckling

Målgrupp: Arbetsgivare, Arbetstagare, Facklig representant
Göteborg 27 augusti 2019, kl 11.30-13.30
Malmö 28 augusti 2019, kl 11.30-13.30
Umeå 3 september 2019, kl 11.30-13.30
Stockholm 10 september 2019, kl 11.30-13.30

Under seminariet får du veta mer om hur din organisation kan arbeta med verksamhets- och kompetensutveckling enligt TRS process.

Vi berör frågor som är viktiga för en verksamhet, till exempel framtid, nutid, händelser i omvärlden, hur man går från vision till mål samt hur man kan koppla kompetensutveckling till målen. Vi blandar teori med praktiska övningar. Under lunchseminariet får du även möjlighet att knyta värdefulla kontakter och utbyta erfarenheter kring verksamhets- och kompetensplanering.

Målgrupp

Seminariet är öppet för organisationer som är anslutna till TRS och riktar sig till de som vill veta mer om hur ett projekt går till. Målgruppen är chefer, fackliga representanter och/eller medarbetarrepresentanter samt personalansvariga.

Syfte

Att organisationer som vill utveckla sin verksamhets- och kompetensplanering ska få en inblick i hur man kan jobba med delaktighet i frågor som är viktiga för verksamheten så att alla medarbetare ska ha en gemensam bild av målen.

Mål

Efter att ha deltagit i seminariet ska ni kunna ta ställning till om ni vill starta ett projekt. Antingen med TRS-stöd eller med egen kompetens och visst stöd från TRS (som fastställs i förväg).

Pris

Kostnadsfritt för organisationer som är anslutna till Trygghetsrådet TRS.

Ansvarig för sidan: Helena Sundqvist Laurin

Senast uppdaterad: