Lunchseminarium om verksamhets- och kompetensutveckling

Målgrupp: Arbetsgivare, Arbetstagare, Facklig företrädare

Här kan du se det seminarium vi genomförde den 10 september. Du får du veta mer om hur din organisation kan arbeta med verksamhets- och kompetensutveckling enligt TRS process.

Vi berör frågor som är viktiga för en verksamhet, till exempel framtid, nutid, händelser i omvärlden, hur man går från vision till mål samt hur man kan koppla kompetensutveckling till målen. 

Målgrupp

Seminariet är öppet för organisationer som är anslutna till TRS och riktar sig till de som vill veta mer om hur ett projekt går till. Målgruppen är chefer, fackliga representanter och/eller medarbetarrepresentanter samt personalansvariga.

Syfte

Att organisationer som vill utveckla sin verksamhets- och kompetensplanering ska få en inblick i hur man kan jobba med delaktighet i frågor som är viktiga för verksamheten så att alla medarbetare ska ha en gemensam bild av målen.

Mål

Efter att ha deltagit i seminariet ska ni kunna ta ställning till om ni vill starta ett projekt. Antingen med TRS-stöd eller med egen kompetens och visst stöd från TRS (som fastställs i förväg).