Tre personer skriver på whiteboard. Kvinna i fokus.

Nutid - med uppdraget i fokus!

Målgrupp: Arbetsgivare, Facklig företrädare
9 december 2020, kl 13.00-15.00

Välkommen att dela våra tankar om hur ni kan utveckla er organisation med fokus på uppdraget och intressentanalyser.

Under webbinariet får ni ta del av teori och praktik inom organisationsutveckling utifrån uppdrag och intressent-/målgruppsanalys samt exempel på metoder för att genomföra egna analyser. 

Innehåll:

  • Vad innebär vårt uppdrag och hur tolkar vi det?
  • Teorier om organisationsutveckling
  • Metoder för målgrupps- och intressentanalyser
  • Vad kan du själv börja med?