Din roll som ledare under uppsägningar – hur leder du en förändring?

Målgrupp: Arbetsgivare

Att leda andra i en förändring är en utmaning. Vid en omställning kan tjänster dras in, omorganisationer förändra invanda strukturer och kolleger bli uppsagda. Dessutom kanske du personligen drabbas och i värsta fall blir av med jobbet.

På TRS möter vi varje dag människor i förändring, inte minst chefer och fackliga företrädare som själva driver förändringsprocesser.

Många känner oro och osäkerhet. Vart är organisationen är på väg? Varför sker detta? Frågorna om varför detta sker, vad som ska hända med organisationen och den enskilde medarbetaren behöver bemötas och besvaras så gott det går. Svaren finns inte alltid på en gång, men oron behöver bemötas.

Under detta webbinarium kommer vi att ge perspektiv på förändringsledning. Syftet är att ge dig verktyg och förståelse för hur du kan hantera förändringar. Målet är att du ska kunna genomföra en omställning på ett så bra sätt som möjligt.

Webbinariet genomförs via Teams, länkar och instruktioner skickas ut till deltagarna ett par dagar innan.

Innehåll

  • Vanliga reaktioner på förändringar och hur vi kan bemöta dem
  • Stöd till chefer att genomföra och hantera förändring
  • Drivkrafter och motkrafter till förändring
  • Kommunikation och dialog

Medverkande

TRS rådgivare Monica Held och Nicklas Karlsson.

Webbinariet riktar sig till arbetsgivarrepresentanter i organisationer som är anslutna till TRS.