Att kommunicera under en omställningsprocess

Målgrupp: Arbetsgivare

Att kommunicera på rätt sätt är en av nycklarna för att genomföra en omställningsprocess på ett bra sätt. I det här webbinariet går vi igenom hur du gör en kommunikationsplan och vad du behöver tänka på.

Det svåraste att kommunicera till personalen är uppsägningar. Vid detta webbinarium går vi igenom hur man gör en kommunikationsplan och de viktigaste stegen i omställningsprocessen.

Att kommunicera att verksamheten står inför en större omställning och uppsägningar är svårt. Det kräver både god planering, kännedom om lagar och regler, förståelse för hur människor reagerar och en stor portion av uthållighet att repetera budskapet om varför detta måste ske.

Vid detta webbinarium går vi igenom hur man gör en kommunikationsplan och strategi. Tanken är att du efter mötet ska ha konkreta verktyg att använda när du själv ska göra en plan.

Chefen är den viktigaste kommunikationskanalen som både ska möta medarbetarna, informera och vara den som genomför de svåra samtalen. Vilket kommunikationsstöd behöver du? Vi går igenom varför budskapet inte alltid går fram, hur man ska klara nystart och kick-off för de som är kvar samt gå vidare med personalen.

Att sätta mål och tidigt i processen involvera samt samverka med de fackliga representanterna underlättar arbetet. En utvärdering efteråt ger möjlighet att dra lärdom för att stå beredd om eller när organisationen behöver göra nya neddragningar.  

En diskussion kring hur coronapandemin har påverkat oss och användandet av digitala verktyg som zoom, teams, skype står också på agendan.

Trygghetsrådet TRS finns för dig i hela processen, före, under och efter omställningen. Välkommen att höra av dig om du omgående behöver hjälp eller undrar över något om detta webbinarium inriktat på kommunikation i processen.

Tid:

Onsdag 4 november, kl 9-11

Webbinarieledare

Ann-Sofi Sjöberg

TRS rådgivare Monica Held

 

Anmälan

Anmälan har stängt

Ansvarig för sidan: Helena Sundqvist Laurin

Senast uppdaterad: