Välkommen till våra seminarier och webbinarier! Trygghetsrådet TRS anordnar seminarier och andra utbildningar för såväl arbetssökande som arbetsgivare och fackliga representanter. Om din organisation är ansluten till TRS är du välkommen att delta, eller om du är jobbsökare som får stöd av TRS.