Vem omfattas av TRS Omställningsavtal?

Alla organisationer som är anslutna till Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, Teatercentrum, Danscentrum eller Länsmuseernas samarbetsråd och lyder under deras kollektivavtal omfattas av TRS omställningsavtal.

Texten handlar om

I ovanstående organisationer omfattas alla anställda.

Dessutom omfattas alla tjänstemän i organisationer som är anslutna till Sinf (Svensk Industriförening) och KFO. Det finns också ett stort antal säranslutna arbetsgivare (arbetsgivare som inte är medlemmar i någon arbetsgivarorganisation). Både tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda omfattas.

Exempel på TRS-områden

 • svenska idrottsrörelsen
 • folkbildnings- och utbildningssektorn
 • skola/förskola
 • ideella organisationer
 • ideella arbetsgivare inom vård och omsorg
 • trossamfund och ekumeniska organisationer
 • intresseorganisationer
 • teater-, musik-, dans- eller andra kulturinstitutioner
 • fria teater- och dansgrupper
 • länsmuseerna
 • industriföretag som är anslutna till Sinf (Svensk Industriförening)
 • Tjänsteföretag, industri/petroleum, juridisk verksamhet, försäkring, handels (KFO)

Vem omfattas inte av omställningsavtalet?

De som inte omfattas av de allmänna anställningsvillkoren på arbetsplatsen omfattas inte heller av TRS Omställningsavtal. Det kan till exempel gälla vd och andra tjänstemän i företagsledande ställning. Det gäller även ägaren till ett företag och dennes make eller maka.

TRS kontor finns i Stockholm, men organisationerna som omfattas av omställningsavtalet finns över hela landet.

Rätt trygghetsråd? Läs mer om trygghetsråden här!