Omställningsavtalet – grunden för ett tryggare arbetsliv

När det första omställningsavtalet slöts 1972, och Trygghetsrådet TRS bildades, skapades nya förutsättningar för ett tryggare arbetsliv. Från och med den 1 januari 2017 gäller ett nytt omställningsavtal, som innebär att TRS även ger stöd åt den som riskerar eller blir uppsagd på grund av ohälsa.

Texten handlar om

TRS omställningsavtal omfattar förutom stöd till omställning även förebyggande arbete med verksamhets- och kompetensutveckling. Det sker i organisationer, i branscher och i yrkesgrupper. Omställningsavtalet är ett kollektivavtal som tecknats av parterna Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK.

Verksamhet inom tre områden

  • Stöd till omställning och karriärväxling för uppsagda och tidsbegränsat anställda. Stöd till arbetsgivare och fackliga företrädare inför uppsägningar.
  • Verksamhets- och kompetensutveckling i en organisation.
  • Kompetensutveckling för en hel bransch eller yrkesgrupp.

Mer om omställningsavtalet

Både tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda har rätt till stöd.

Trygghetsrådet TRS kan betala ut avgångsersättning (AGE) till den som blivit uppsagd eller till den som inte har fått fortsatt tidsbegränsad anställning (förutsatt att vissa villkor är uppfyllda).

Trygghetsrådet TRS kan även betala vissa kollektivavtalade försäkringspremier (också här förutsatt att vissa villkor är uppfyllda)

För den som på nytt blir uppsagd från en tillsvidareanställning gäller ett efterskydd i fem år.

För att förebygga uppsägningar kan Trygghetsrådet TRS erbjuda åtgärder för kompetensutveckling.

Ansökan om stöd

Avgångsersättning AGE