Vi välkomnar KFO-medlemmar till TRS!

Från och med den 1 januari 2019 omfattas vissa tjänstemän hos medlemmar i KFO av TRS omställningsavtal.

PTK och KFO har kommit överens om nya pensionslösningar och att vissa av KFO:s medlemmar ska tillhöra TRS.

KFO och LO har också kommit överens om ett  omställningsavtal för dem som omfattas av KFO-LO avtalsförsäkringar. Det avtalet administreras av den nybildade omställningsstiftelsen Ciko.

De som från årsskiftet omfattas av TRS omställningsavtal är tjänstemän inom:

  • Tjänsteföretag
  • industri/petroleum
  • juridisk verksamhet
  • ideella organisationer
  • skola/förskola
  • hälsa, vård och omsorg

Alla övriga anställda hos KFO:s medlemsorganisationer hör till Ciko.

Mer information hittar du på dessa webbplatser:

PTK: Förändringar för dig med KFO-avtal

KFO: Pension och försäkring

CIKO - en ny omställningsstiftelse