Vi välkomnar KFO-medlemmar till TRS!

Från och med den 1 januari 2019 omfattas tjänstemän hos medlemmar i KFO av TRS omställningsavtal. Fram till årsskiftet hörde dessa till TRR. PTK och KFO kom överens om nya pensionslösningar och nytt omställningsavtal för KFO:s medlemmar och dessa avtal började gälla vid årsskiftet.

KFO och LO har kommit överens om pensions- och omställningsavtal även för arbetare, vilket innebär att dessa kommer att omfattas av den nybildade omställningsstiftelsen Ciko.

De områden som från årsskiftet omfattas av TRS omställningsavtal är:

  • Tjänsteföretag
  • industri/petroleum
  • juridisk verksamhet
  • försäkring
  • ideella organisationer
  • skola/förskola
  • hälsa, vård och omsorg
  • samt handels.

De kollektivavtalsområden som från årsskiftet omfattas av Cikos omställningsavtal är personlig assistans, butiksavtal, stormarknad samt folkrörelser.

Mer information hittar du på dessa webbplatser:

PTK: Förändringar för dig med KFO-avtal

KFO: Pension och försäkring

CIKO - en ny omställningsstiftelse