Vi söker en kollega! Placering i Göteborg.

Vi utökar under 2019 vår verksamhet med regionalt verksamma rådgivare.

Vi söker därför dig som vill vara vår rådgivare i Göteborg/Västra Götalandsregionen, som tycker om att arbeta självständigt samtidigt som du ingår i ett team med kompetenta kollegor i Stockholm. Du är lyhörd för människors olika behov när de befinner sig i omställning och du ligger i framkant med digitala verktyg som en del i ditt yrkesutövande.

Trygghetsrådet TRS är en kollektivavtalsstiftelse som erbjuder stöd till omställning, karriärväxling och kompetensutveckling. Både till uppsagda och tidsbegränsat anställda, och förebyggande i anslutna organisationer. Det sker främst genom rådgivning och ekonomiskt stöd utifrån individens och verksamhetens behov och förutsättningar.

Trygghetsrådet TRS och SOKstiftelsen ingick 2015 ett avtal om samverkan. Avtalet innebär att de båda organisationerna samverkar i en gemensam kansliorganisation i syfte att skapa synergieffekter och tillföra ett mervärde för alla berörda parter. Alla medarbetare är tillikaanställda i båda stiftelserna.

Rollen som rådgivare

Som rådgivare genomför du coachande samtal med personer som befinner sig i omställning mot ett nytt arbete eller i en karriärväxlingsprocess. Det kan vara personer som är uppsagda eller personer som lämnar en fast eller en tidsbegränsad anställning för att karriärväxla eller på annat sätt ställa om. Du arbetar också med att stödja de organisationer (arbetsgivare och fack) som står inför omställning eller karriärväxling för att de bättre ska kunna stötta sina medarbetare eller genomföra en uppsägning på ett så bra sätt som möjligt.

Rollen ställer stora krav på förståelse för olika behov samt krav på ett flexibelt, lyhört och konsultativt arbetssätt.

Huvudsakliga arbetsuppgifter

 • Rådgivning och coachning till personer som står inför karriärväxling och/eller omställning.
 • Rådgivning till arbetsgivare och fackliga representanter i omställning/karriärväxling.
 • Stödet ges främst via digitala möten, telefon och fysiska möten.
 • Beviljande av omställningsinsatser utifrån personens individuella behov.
 • Utveckla och genomföra karriärväxlingsseminarier och andra omställningsseminarier.
 • Informera anställda på arbetsplatser, arbetsgivare, fack och andra berörda parter om avtalen.
 • Samarbeta med och ge uppdrag till underkonsulter.
 • Samarbeta med Arbetsförmedlingen.
 • Omvärldsbevaka i frågor som rör karriärväxlings- och omställningsområdet
 • Administrera och dokumentera sitt eget arbete.

Som medarbetare på Trygghetsrådet TRS/SOKstiftelsen bidrar du till hela verksamhetens utveckling och till internt samarbete och samverkan. Ett fokus under 2019 och 2020 blir utökad digitalisering. Resor inom landet ingår i tjänsten.

Kunskap och erfarenhet

 • Gedigen erfarenhet av omställning och karriärväxling.
 • Erfarenhet av att stödja individer och grupper i deras förändringsresa.
 • Tidigare ha arbetat med rådgivning, coachning och gruppaktiviteter via digitalt stöd.
 • Förstå vad det innebär att arbeta i yrken där man identifierar sig starkt med sitt arbete, exempelvis yrken inom scenkonst och elitidrott.
 • Erfarenhet av att hålla och utveckla seminarier, utbildningar och informationer för såväl små som stora grupper.
 • Kunskap om regionens arbetsmarknad.
 • Generell kunskap om arbetsmarknadsfrågor och arbetsmarknadens parter.
 • Vana att tala och uttrycka sig väl muntligt och skriftligt på svenska och engelska.
 • Erfarenhet av distansmedarbetarskap.

Personen rapporterar till Verksamhetschefen som är placerad i Stockholm.

Vi samarbetar med AIMS International Sweden i denna rekrytering. Vid intresse – sänd din intresseanmälan eller frågor till: ansokan@aimsinternational.se.

Vi vill ha din ansökan senast den 12 december 2019.

Här hittar du ovanstående text som pdf