Utveckla verksamhet och kompetens - i nätverk

Vi erbjuder anslutna organisationer med högst fyra anställda att utan kostnad delta i ett projekt för verksamhets- och kompetensutveckling.

Texten handlar om

Har ni svårt att få överblick i vardagen och skapa en effektiv verksamhetsplanering? Får anställda kompetensutveckling för att möta organisationens och omvärldens behov? Tillsammans med andra organisationer, i samma storlek men från olika verksamhetsområden, får ni arbeta med strategisk och systematisk verksamhets- och kompetensutveckling. Resultatet är tänkt att bli en plan för kompetensutveckling så att alla anställda kan fortsätta bidra till verksamhetens mål och strategier för framtiden.

Projektet genomförs under ett år, med ett antal kreativa arbetsmöten kombinerat med eget arbete på hemmaplan.

I nätverket kommer olika organisationer att delta. De kan ha liknande verksamhet - eller komma från andra områden. Det innebär att ni kommer utbyta erfarenheter, bli inspirerade och få möjligheter till samverkan och synergier.  TRS erfarna processledare lotsar er genom projektet.

TRS har lång erfarenhet av att driva utvecklingsprojekt med anslutna organisationer. I processen får organisationen verktyg och metoder för att utveckla arbetet långsiktigt med verksamhets- och kompetensutveckling. Här kan du läsa mer om metoden och effekterna av ett projekt. TRS syfte är att bidra till ett tryggare arbetsliv genom att ge stöd för att skapa livskraftiga organisationer.

Vem

Organisationer anslutna till Trygghetsrådet TRS, med fyra eller färre anställda.

Frågor?

Kontakta henrik.karlsson.roden@trs.se, telefon 08-442 97 36 eller monica.held@trs.se, telefon 08-442 97 35.