TRS samverkar med Scenkonstens Omställning och Karriärväxling

Det är nu klart att TRS kommer att samverka organisatoriskt och administrativt med den nybildade kollektivavtalsstiftelsen för scenkonstinstitutioner.

Läs mer i senaste nyhetsbrevet!