Stor vilja och rörelse framåt

Det är roligt att sitta i en innovativ och modig styrelse som vågar pröva olika tankar. Det säger TRS nya vice ordförande Ann Lundberg Westermark. Men hon är inte ny i TRS styrelse - där har hon varit med och drivit utvecklingen sedan 2007.

Det viktigaste som har hänt sedan dess är det pågående försöket med stöd vid ohälsa, menar Ann Lundberg Westermark. TRS är det enda trygghetsråd som erbjuder sådant stöd.

- Nu tror jag att det finns goda möjligheter att det blir permanent. Det är den allra roligaste utvecklingen tycker jag. Det handlar om att prata mer öppet, öka transparensen och nämna saker vid dess rätta namn, för då kan individen få rätt hjälp i rätt tid.

Modiga och innovativa

Under de här nio åren har diskussionen mellan parterna blivit allt mer öppen. Det finns en stor vilja och rörelse framåt, säger Ann Lundberg Westermark, och menar att det finns en större närhet till verksamheterna som representeras i TRS styrelse jämfört med till exempel TRR Trygghetsrådet.

- TRS-området är speciellt. Som jag uppfattar det finns det även ett stort personligt engagemang i styrelsen. Det roliga med TRS styrelse är att vi är modiga och innovativa, vågar pröva olika tankar.

Gott exempel

Om trygghetsrådens roll på svensk arbetsmarknad säger Ann Lundberg Westermark:

- Vi har vårt uppdrag, Arbetsförmedlingen sitt. Vi ska inte ta över. Men vi ska samverka och använda de samlade resurserna på bästa sätt.

Hon tar TRS upparbetade förebyggande verksamhet med kompetens- och verksamhetsutveckling i organisationer som ett exempel:

- Den verksamheten försöker vi från PTK få in och påtala i våra remissvar - den kunskapen blir viktigare och viktigare. TRS förebyggande arbete är ett gott exempel för övriga trygghetsråd.

Individuellt förebyggande?

Ann Lundberg Westermark ser fram emot att få diskutera eventuella nya spännande förslag i TRS styrelse. Ett sådant kan vara ett individuellt förebyggande stöd i någon form, som även omfattar kompetensutveckling.

- Det är viktigt att TRS inte får sin neutrala och opartiska roll ifrågasatt. Och att vi kan hitta en överenskommelse som både arbetsgivare och fackliga parter kan ställa sig bakom. Det är spännande att se om vi kan hitta någon modell för detta som alla tror på!