- Vi kan leverera det vi ska med bättre kvalitet!

Stockholms Läns Ridsportförbund utvecklar verksamhet och kompetens

- Vi har samtalat om förväntningar, behov och krav. Att vi gemensamt diskuterat detta gör att vi får en liknande bild, och vår roll som kansli blir tydlig. Det skapar trygghet i det fortsatta arbetet, säger Anneli Grimberg, verksamhetschef i Stockholms Läns Ridsportförbund.

Läs hela artikeln här

StLRF_ridhus