Pröva din dröm med TRS

Tro på dig själv. Tro på din idé – och låt oss testa den!

Det är Petteri Leistens bästa råd till den som vill starta eget. Petteri är rådgivare på Trygghetsrådet TRS och arbetar med dem som blir uppsagda på grund av arbetsbrist eller ohälsa, eller tidsbegränsat anställda som vill bredda eller växla karriär. Han och hans kollegor möter ofta människor som har mer eller mindre uttalade tankar på att starta ett eget företag.

- Det finns de som vet att de vill starta eget och har haft det som en gammal dröm. Det finns till exempel ekonomer och administratörer som plötsligt inser att de skulle kunna driva verksamhet själva och ta betalt för det, när de blir uppsagda. Men de finns också de som först under våra samtal kommer fram till att de vill starta eget.

Ekonomikonsult, nagelskulptör och terapeut

Det finns många exempel på nya företagare som fått stöd av TRS. Samtalsterapeuter, ekonomi- och redovisningskonsulter, eventkoordinator, massör, nagelskulptör, inredningsarkitekt, olika typer av coachningsföretag – listan kan göras lång. Ibland är det någon som tagit fram en produkt – ofta visar de och berättar om den. Men Petteri har också varit med om motsatsen – han fick inte veta någonting, allt var hemligt i väntan på patenten…

Gemensamt för dem alla är att de har haft en affärsplan som granskats av en affärskonsult, som bekostats av TRS.

Berätta mer!

Vad är det första du säger till den som vill starta eget?

- ”Berätta mer!” Jag vill gärna lyssna på affärsidén, göra bedömningen om det är det något jag ska skicka vidare till en affärskonsult. För jag vill gärna att de ska få träffa en affärskonsult.

- De allra flesta har någon starta-eget-tanke som har vuxit med tiden, säger Petteri. En del vågar inte ta steget och är osäkra. Då är det bra att kunna erbjuda kontakt med en affärskonsult. Vid minsta tecken på att verksamheten inte kommer att bära sig ska konsulten avråda.

Petteri berättar att det dock är ganska ovanligt att de avråder någon. Senaste gången var det en person som inte ville lyssna eller diskutera med konsulten, och inte heller ville presentera någon skriftlig affärsplan.

- Ett annat exempel är en person som ville bli ”personal shopper” inom ett begränsat område, men utan kontakter eller andra ingångar. Då gav konsulten råd hur hon kunde komma vidare, men avrådde från att starta företag just nu.

- De flesta har tänkt igenom ganska mycket, men tycker ändå att det är ett stort steg att ta. Andra har fullständig kontroll. Många som startar eget är kreativa personer. Ofta tycker de att det är fantastiskt roligt, särskilt när sista steget är taget och de kommit igång med företaget.

Hjälp till självhjälp

Petteri betonar att TRS stöd handlar om hjälp till självhjälp. Personen ska själv förstå om en idé inte bär.

- Vi vill att de ska känna sig trygga och glada för att idén prövats, så kan de gå vidare på annat sätt, om den inte håller. Då har de fått redovisa sina drömmar, och även om det inte blev av kan de gå vidare.

Det första steget är alltså att träffa en starta-eget-konsult, en affärskonsult. Denne kan hjälpa till på olika sätt. Affärsidén bollas, en hållbar affärsplan tas fram. Ibland behövs hjälp när firman ska registreras, ibland mentorskap under den första tiden.

- Stödet ser olika ut och styrs av individuella behov, flexibiliteten är stor. Ibland behövs en kortare utbildningsinsats, som TRS kan stötta med. Vi kan ge visst ekonomiskt stöd till investeringar, då behöver investeringsbehoven redovisas. Många kan förstås ha investeringsbehov långt utöver det TRS kan hjälpa till med. Det går också att få stöd för att göra praktik.

Petteri betonar också att det är viktigt att inte bara planera för verksamheten, utan för alla de praktiska saker som följer med företagandet. Till exempel försäkringar, vem som ska sköta ekonomi och administration och mycket annat. Det finns hjälp, stöd och information att få från många andra instanser också; till exempel Skattemyndigheten, NyföretagarCentrum, verksamt.se, Almia med flera.

Osäkerheten

Vilka är de vanligaste fallgroparna?

- Det kan vara att man överskattar marknaden, att inte ha gjort en ordentlig marknadsundersökning eller analys.
Den vanligaste farhågan eller oron är osäkerheten.  Ofta finns ingen tidigare erfarenhet av eget företagande. Det är en större trygghet att ha en anställning.

- Rädslan är att inte få ihop ekonomin. Det är förstås en viktig sak att tänka på, hur marknaden ser ut och de prognoser Arbetsförmedlingen gör. Men jag är fullständigt övertygad om, och vet av erfarenhet, att även om marknaden är full: de som verkligen vill och har drivet kan lyckas även på en till synes full marknad. Det är kreativa människor som kan parera situationer som uppstår och hitta andra vägar.

Så tro på dig själv och din idé, manar Petteri, och låt oss hjälpa dig att testa den.

Läs artikeln om Starta-eget-undersökningen här

Läs om Cam Abbott som startade eget med stöd av TRS