Starta eget? Det går bra för de allra flesta!

Varför väljer man att starta eget? Många av TRS jobbsökare startar eget för att de vill förverkliga egna idéer eller en gammal dröm. En undersökning TRS har gjort visar att det har gått bra för de allra flesta, företagen är fortfarande verksamma och de ser ljust på framtiden.

Vart femte år följer TRS upp hur det har gått för de som startat eget företag. I slutet av förra året gjordes en sådan uppföljning, med en svarsfrekvens på 74 procent. 40 procent var nya företagare, medan 60 procent hade drivit företag tidigare. Stödet från TRS har för de flesta (61 procent) haft stor betydelse för beslutet att starta eget. Det stöd TRS erbjuder är till exempel ekonomiskt stöd, näringsbidrag, konsultationer eller rådgivning.

Stor bredd på inriktning

En av de saker som förändrats sedan förra mätningen 2011 är att andelen konstnärlig verksamhet bland de nystartade företagen har ökat. Det är en stor bredd på verksamhetsområden, bland annat: konsultverksamhet, friskvård/vård, data, kontor, ekonomi, restaurang, turism, taxi, utbildning, service och underhåll, tillverkning, byggnadsarbete, hantverk, handel, arkeologi, frilansfotograf, innovation, livsmedelstillverkning, socialt arbete, trädgård.

Viktigast: ekonomiskt stöd och rådgivning

De viktigaste förutsättningarna för att välja att starta ett företag är det ekonomiska stödet samt tillgången till professionella rådgivare. Den största stimulansen med företagandet är friare arbete och att bestämma själv, att arbeta för egen vinning, äga själv och eget ansvar, samt utmaning, eget skapande och eget förverkligande. 77 procent av de nystartade företagen mellan 2011 och 2015 var fortfarande igång med verksamhet. En stor majoritet, 84 procent, har inga anställda i företaget.

Om de stod inför att starta nytt företag idag säger 86 procent att de troligtvis eller helt säkert skulle göra det.

- Ett önskemål från de som startar eget har länge varit ett fortsatt stöd från TRS, även efter det att företaget startat. Från och med i år prövar vi därför att förstärka stödet från TRS genom att erbjuda visst stöd även efter företagsstarten, för att skapa ännu bättre förutsättningar för dessa personer att driva sitt företag, säger Helene Bergstedt, vd.