Seminarium: Utvecklingssamtal 20 mars

Trygghetsrådet TRS bjuder in till ett seminarium om hur du genomför ett utvecklingssamtal på ett bra sätt. Du får kommunikativa och praktiska verktyg och får pröva metoder för reflektion och återkoppling. Utan kostnad, den 20 mars i Stockholm! Begränsat antal platser,

anmäl dig snarast