Seminarietips: metoder och verktyg

TRS har en särskild metod för att arbeta med verksamhets- och kompetensutveckling och erbjuder anslutna organisationer stöd för att genomföra ett utvecklingsprojekt. Är du nyfiken på metoden och undrar om det skulle vara något för din organisation? Vi bjuder in till ett kostnadsfritt seminarium den 15 februari 2016. Syftet är att du ska få en inblick i hur man kan jobba med delaktighet i frågor som är viktiga för verksamheten så att alla medarbetare får en gemensam bild av målen.

Läs mer om seminariet här