Nu är behoven kartlagda – kom och påverka insatserna för scenografer och kostymdesigners

Trygghetsrådet TRS bjuder tillsammans med Svensk Scenkonst och Teaterförbundet/för scen och film in till ett seminarium den 7 maj 2018 för att presentera de behov av kompetensutveckling med fokus på ledarskap som är identifierade för scenografer och kostymdesigners.

På uppdrag av Svensk Scenkonst och Teaterförbundet/för scen och film genomför Trygghetsrådet TRS en förstudie för att undersöka hur en kompetensutvecklingsinsats riktad till scenografer och kostymdesigners bör utformas för att långsiktigt stärka såväl verksamheter som yrkesverksamma.

Vi bjuder därför in dig som:

  • Är scenograf eller kostymdesigner och som arbetar nationellt.
  • Har ett nära samarbete med scenografer och kostymdesigners, till exempel uppdragsgivare, arbetsgivarrepresentant, regissör, teknisk chef eller kostymchef, och som arbetar på eller tar uppdrag från organisation som är ansluten till Svensk Scenkonst.

Under seminariet kommer vi att presentera resultatet av de intervjuer Trygghetsrådet TRS genomfört med representanter för scenkonstinstitutionerna och med yrkesverksamma scenografer och kostymdesigners. Vi kommer också samtala om hur en kommande insats för kompetensutveckling kan utformas i förhållande till de behov verksamheterna och yrkesgrupperna har.

Ta chansen att påverka utformningen av en insats för kompetensutvecklings som har strategisk betydelse för scenkonstbranschen.

Vi hoppas på din medverkan!

kostym

Tid, plats och anmälan

Tid: 7 maj kl. 10-13.30

Fika serveras från 9.30.
Seminariet avslutas med gemensam lunch.

Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Stockholm

Anmälan: seminarium@trs.se

Om TRS förebyggande arbete

En del av Trygghetsrådet TRS förebyggande arbete är att bidra till att anställda och frilansare (tidsbegränsat anställda) har rätt och aktuell kompetens utifrån anslutna organisationers behov. Därför kan TRS erbjuda projekt för kompetensutveckling för yrkesgrupper eller branscher, liksom i enskilda organisationer.