Ring innan du säger upp!

När tre kyrkor skulle bli en krävdes det ett års förberedelser. Dels skulle det arbetsrättsliga bli rätt, dels skulle de som skulle sluta tas omhand på ett bra sätt. Margareta Smedberg Andersson, som är personalchef i Equmeniakyrkan, ringde både Arbetsgivaralliansen och TRS för att göra processen smidig och så bra som möjligt för alla inblandade.

Margareta SA

- Vi började i tron och enheten. Våra kyrkor är ganska lika och har fört samtal sedan 100 år tillbaka. Det finns teologiska olikheter, men ofta har man lokalt gått ihop. Här handlade det dock inte om en fusion - vi skulle skapa en ny kyrka. Det var en utmaning!
Idémässigt var det inte så stora skillnader mellan Svenska Missionskyrkan, Metodistkyrkan i Sverige och Svenska Baptistsamfundet, berättar Margareta Smedberg Andersson, personalchef och dessutom ledamot i Arbetsgivaralliansens och TRS styrelser.

- Det organisatoriska har fått lösa sig efter hand. Det finns fortfarande en del ekonomiska saker som inte är helt klara.

"Vad vill jag?"

Equmeniakyrkan bildades för tre år sedan. För två år sedan formades den nya organisationen och kansliet. Ur ett arbetsrättsligt perspektiv blev det övergång av verksamhet. Margareta Smedberg Andersson hade tidigare erfarenhet av uppsägningsprocesser, som personalchef i Missionskyrkan.

- Det blev ju en helt ny organisation. Det innebar också en viss övertalighet. All personal fick söka de arbeten man var intresserad av.

Inför den processen arrangerades dagar i samarbete med Ledarinstitutet, där alla anställda fick fundera över frågeställningar som: Vad vill jag med mitt liv? Det blir en stor förändring - är det ett tillfälle för mig att tänka nytt? Vill jag vara kvar?

- Tanken var att detta skulle leda till någon form av kompetensanalys.

Alla fick möjlighet att skicka in sin cv, ifylld på liknande sätt. Många hade inte sökt arbete på många år, och det här var ett sätt att hjälpa dem att fundera över sin kompetens. Tanken var också att var och en skulle fundera över sin framtid: vad vill jag göra framåt?  Är det ett bra tillfälle att söka mig någon annanstans?

Heldagsseminarium med TRS

Det fanns ett hundratal anställda i de tre olika organisationerna. Av Lars Dicander på Arbetsgivaralliansen fick den nya organisationen arbetsrättsligt stöd i processen. Men Margareta Smedberg Andersson kontaktade också Trygghetsrådet TRS.

I vanliga fall hade TRS erbjudit stöd till ledning och fack inför uppsägningarna, i det här fallet behövdes inte det. Istället höll TRS rådgivare en hel dags seminarium för dem som skulle lämna den nya organisationen. En del hade själva valt att gå vidare, andra var uppsagda. Alla fick information om vilket stöd TRS erbjuder och hur det går till.

Lång process

- Det gick trots allt över förväntan, menar Margareta Smedberg Andersson. Det gick ganska smidigt, hela processen, även för dem som slutade. Men själva övergången är ju svår. När organisationen är klar och perioden innan vi flyttade in i våra nya gemensamma lokaler.

Hon konstaterar att det var en lång process.
- Vi hade tidigt personaldagar om förändringsprocesser. Det handlade om nästan ett års förberedelser. Det är klart att det var en jobbig tid för personalgruppen.

Viktigaste redskapet: personalen

Etik och moral är viktiga frågor för Equmeniakyrkan. Ekonomin är hela tiden en utmaning - verksamheten är byggd på gåvor.

- Vi har det våra medlemmar samlar in. Ett år efter det vi startade var vi tvungna att banta. Samtidigt vill vi ju vara goda arbetsgivare, och en arbetsplats där man får plats även om man inte är topp 100.

Hur tar man tillvara personalens kompetens? Margareta Smedberg Andersson betonar att det är viktigt med en bra personalpolitik:
- Vår önskan är ju också att växa och bli större. Vi jobbar med stöd till våra församlingar. Då är personalen det viktigaste redskapet vi har. Det är via de personerna som finns här vi kan utvecklas. Det är människor med engagemang, som vill någonting, men samtidigt finns en risk för att de bränner ut sig.

Ring TRS först!

Margareta Smedberg Andersson är ledamot i Trygghetsrådet TRS styrelse. Hon hoppas att TRS även i fortsättningen kan uppfattas som en föregångare, som kan tänka okonventionellt och pröva nya lösningar för ett tryggare arbetsliv.

- TRS spelar en viktig roll. I våra församlingar, som är mellan 400 och 500 arbetsgivare, har de flesta mellan en och tre anställda. Snittet i vår bransch ligger under fem anställda. Ofta är det ideella krafter som är arbetsgivare, i form av en styrelse. Det finns sällan omplaceringsmöjligheter. För dessa arbetsgivare är det viktigt att känna att man kan få stöd.

Därför manar Margareta Smedberg Andersson: Ring innan!

- Alla ska dels ringa till sin arbetsgivarorganisation, i det här fallet Arbetsgivaralliansen, för att få arbetsrättsliga råd om hur man säger upp. De flesta är ju inte professionella arbetsgivare. Att man dessutom kan ringa TRS för att få processen så bra som möjligt för alla inblandade, både den som sägs upp och för de som blir kvar, är kanske inte alltid självklart. Men det gör tiden i arbetslöshet mycket kortare för den som blir uppsagd!