Bästa verktyget för chef och medarbetare: utvecklingssamtalet

- Se utvecklingssamtalet som ett verktyg för att utveckla ditt ledarskap, medarbetarna och verksamheten. Det är en enkel investering som ger stor effekt!


TRS rådgivare Henrik Karlsson Rodén och Tommy Edlund ger sina bästa tips för ett lyckat utvecklingssamtal. På trs.se hittar du också mallar och guider för utvecklingssamtalet.

Nästa seminarietillfälle: 18 oktober

Läs artikeln här