Om TRS och GDPR

Just nu pågår ett intensivt arbete med att se över TRS hantering av personuppgifter. Från och med den 25 maj gäller den nya Dataskyddsförordningen, som ersätter personuppgiftslagen (PUL). Syftet med den nya lagstiftningen är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU.

- Arbetet är i gång och kommer pågå tills vi har uppnått ett inbyggt dataskydd, vilket innebär att TRS hanterar personuppgifter korrekt och löpande upprätthåller och respekterar de registrerades rättigheter enligt de krav Dataskyddsförordningen ställer, berättar TRS administrativa chef Mattias Rydell.

Du som är prenumerant på TRS nyhetsbrevet finns med i ett prenumerantregister. Du kan när som helst avregistrera dig för utskick av nyhetsbrevet (om du är kontaktperson för en ansluten organisation finns du dock fortfarande kvar i vårt medlemsregister). Du kan också när som helst välja att prenumerera på nyhetsbrevet genom att ange din e-postadress.

Information om TRS och personuppgifter

TRS samlar in, registrerar och behandlar nödvändiga personuppgifter med stöd av ett kollektivavtal, Omställningsavtalet (gäller från 2017-01-01).

Alla som söker stöd från TRS vid uppsägning eller karriärväxling registreras i TRS system. Vid ansökan, det vill säga i samband med att personuppgifterna samlas in och börjar behandlas, får de närmare information (se nedan). TRS registrerar även personuppgifter i form av namn, e-postadress och eventuellt telefonnummer för till exempel

  • kontaktpersoner hos arbetsgivarna som är anslutna till TRS
  • projektdeltagare i TRS förebyggande stöd med kompetensutveckling
  • Personer som anmäler sig och deltar i TRS seminarier
  • Personer som prenumererar på TRS nyhetsbrev

Skälet är att säkerställa att de organisationer som är anslutna till TRS får tillräcklig information om de erbjudanden som följer på anslutningen till TRS eller hantera administration kring seminarier eller andra aktiviteter som ingår i TRS uppdrag. Uppgifterna samlas in vid anslutning till TRS, uppdateras av TRS parter eller anslutna organisationer själva. Vi strävar efter att ha kontaktuppgifter till alla med arbetsgivaransvar i anslutna organisationer.

Här kan du hitta information om hur vi behandlar personuppgifter som rör jobbsökare

Här kan du läsa mer utförlig information om TRS behandling av personuppgifter