Karriärväxling för dansare, sångsolister, korister, musiker och musikalartister

I januari 2016 är det tänkt att scenkonstens nya stiftelse för karriärväxling ska kunna ta emot de första ansökningarna från dansare, sångsolister, korister, musikalartister och musiker.

Stiftelsen är liksom TRS en kollektivavtalad stiftelse, och verksamheten kommer att samverka med TRS. TRS kansli kommer alltså att hantera två stiftelser under sitt tak. Just nu pågår arbetet med att skapa administrativa, ekonomiska och kommunikativa rutiner och arbetssätt för den nya stiftelsen.

- TRS verksamhet med omställningsstöd och förebyggande stöd fortsätter som vanligt, men de synergieffekter som uppstår i en samverkan med den nya stiftelsen kommer att tillföra ett mervärde även för TRS. Det är ett pressat tidsschema men vi gör vad vi kan för att kunna ta emot ansökningar från årsskiftet.

Både tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda (frilansare) på cirka 60 scenkonstinstitutioner omfattas av avtalet.  Den som frivilligt lämnar sin anställning och söker stöd i den nya stiftelsen kan ha rätt till både aktivt och ekonomiskt omställningsstöd.

- Avtalet ger helt unika förutsättningar, menar Helene Bergstedt. Det gör det möjligt att också få stöd till försörjning för att kunna omskola sig och växla karriär. Förutom det aktiva omställningsstödet, som liknar det TRS erbjuder idag, ingår alltså ett ekonomiskt omställningsstöd. Fokus är på karriärväxling, att byta yrke, för dansare, sångsolister, korister, musikalartister och musiker, som inte kan fortsätta arbeta i samma yrke under hela yrkeslivet.

Bakgrund

Trygghetsrådet TRS omställningsavtal innebär redan idag att ge omställningsstöd till bl.a. scenkonstinstitutionerna vid uppsägning på grund av arbetsbrist och ohälsa. Den nya stiftelsen ger stöd till grupper som tidigare omfattades av den statliga pensionsregleringen inom scenkonsten, PISA-förordningen, som upphörde att gälla den 1 januari 2015. Rätten till tidigare pension har ersatts med ett kraftfullt stöd till karriärväxling till grupper där yrkets karaktär medför kortare aktiv karriär i det specifika yrket.