Mellan jobb – ny bok om trygghetsrådens betydelse

Torsdagen den 1 oktober presenterades Lars Walters antologi "Mellan jobb. Omställning och stöd för uppsagda i Sverige" vid ett seminarium som arrangerades av SNS, Studieförbundet Näringsliv och samhälle. I antologin presenteras de fem största trygghetsråden, däribland TRS, och den roll de spelar på svensk arbetsmarknad.

Över tre miljoner anställda omfattas av dessa organisationers avtal och drygt 40 000 personer får stöd årligen.
I boken diskuteras också motsvarande system i andra europeiska länder. Vid internationell jämförelse framstår det svenska upplägget som unikt - inte i något annat land förekommer liknande kollektivavtalsstiftelser för omställning. Däremot finns en utveckling där allt fler länder utformar system som liknar det svenska.

Seminariet kommer att finnas som en podd på följande länk: https://soundcloud.com/snsinfo.

Läs mer om antologin här