Bättre samarbete och bättre struktur för verksamhets- och kompetensutveckling

Vi bjuder in till lunchseminarier i Malmö 22 augusti och Göteborg 23 augusti, klockan 11.30-14.

Lunchseminariet är öppet för organisationer som är anslutna till TRS och riktar sig till de som vill veta mer om hur ett projekt går till. Syftet är att organisationer som vill utveckla sin verksamhets- och kompetensplanering ska få en inblick i hur man kan jobba med delaktighet i frågor som är viktiga för verksamheten så att alla medarbetare ska ha en gemensam bild av målen samt vägen dit.

Intresset för TRS erbjudande om utvecklingsprojekt för verksamhets- och kompetensutveckling är stort. Våra utvärderingar visar effekter som bättre samarbete och ett långsiktigt och förankrat, strukturerat arbete med verksamhets- och kompetensutveckling.

Det TRS strävar efter att uppnå i ett projekt är att organisationen ska få större förmåga att samarbeta i riktning mot verksamhetens uppdrag och mål. Förmågan att genomföra rätt verksamhet i förhållande till vision, uppdrag, mål och strategi ska öka. Organisationen ska också få rätt kompetens för att utveckla och genomföra verksamheten – och större förmåga att värdera och hantera risker och händelser i omvärlden.

Läs mer och anmäl dig här