Helene Bergstedt, vd för Trygghetsrådet TRS, har idag fått Arbetsgivaralliansens ledarstipendium

- Helene är en tillgänglig ledare, hon står för ett tydligt och öppet ledarskap. Det visar sig inte minst genom att hon kan ta itu med problem - det är då ledarskapet prövas, säger Torsten Friberg, ordförande i Arbetsgivaralliansen och i Trygghetsrådet TRS.

Motivering:

"Med rätt inställning till omställning bidrar Helene till ett tryggare arbetsliv för såväl medlemmar och medparter som medarbetare.

Hon är visionären som kan blicka framåt utan att tappa fokus på det som är framgångsrikt i dag.

Med sitt ledarskap får hon medarbetarna att känna sig delaktiga samt ger dem möjligheten att utvecklas som människor.

Med varm och tydlig hand leder hon verksamheten i världens bästa svenska trygghetsråd, Helene Bergstedt, vd för Trygghetsrådet TRS."

- Helene har många talanger, tycker Torsten Friberg, som även delade ut stipendiet på Arbetsgivaralliansens stämma. Hon är förändringsbenägen, inte minst har hon gett sig i kast med en stor och tuff uppgift i att skapa verksamheten i SOKstiftelsen. Hon har utvecklats mycket och är duktig på att hantera den goda ekonomi TRS har.

Arbetsgivaralliansen har delat ut ledarstipendiet till kvinnor som är förebilder för ledare sedan 1995.

- Vi delar ut stipendiet för att vi fortfarande tycker att det är rätt ojämlikt bland ledarna, säger Torsten Friberg. Det finns många duktiga kvinnor att uppmärksamma!