Vilken kompetensutveckling behöver scenografer och kostymdesigners?

Trygghetsrådet TRS, Svensk Scenkonst och Teaterförbundet/för scen och film bjuder in till en workshop den 7 maj 2018 för att presentera och diskutera behoven av kompetensutveckling, både ur yrkesgruppernas och verksamheternas perspektiv.

Texten handlar om

  • Inventering av behov av kompetensutveckling
  • TRS förebyggande arbete
  • Inbjudan till workshop

Workshopen är en del av en förstudie inför eventuella insatser med kompetensutveckling för de båda yrkesgrupperna. Vid workshopen presenteras resultatet av de intervjuer Trygghetsrådet TRS genomfört med arbetsgivare, yrkesverksamma och utbildningsanordnare för scenografer och kostymdesigners.

En del av Trygghetsrådet TRS förebyggande arbete är att bidra till att anställda och frilansare (tidsbegränsat anställda) har rätt och aktuell kompetens utifrån anslutna organisationers behov. Därför kan TRS erbjuda projekt för kompetensutveckling för yrkesgrupper eller branscher, liksom i enskilda organisationer.

Den här förstudien syftar till att undersöka vilket behov av kompetensutveckling scenografer och kostymdesigners har för att möta framtiden, och vilket behov de verksamheter där de arbetar har. Intervjuer och workshop ligger till grund för ett beslut om insats för scenografer och kostymdesigners, hur kompetensutvecklingen bör utformas och vilket innehållet bör vara.

Ta chansen att påverka - vi hoppas på din medverkan!

Tid

Måndag 7 maj kl. 10-16

Plats

Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Stockholm

Anmälan

Vi välkomnar arbetsgivare, yrkesverksamma och utbildningsanordnare till workshopen.
Anmäl dig per mejl till: seminarium@trs.se.