Kompetensutveckling för scenografer och kostymdesigners – med fokus på ledarskap

Trygghetsrådet TRS bjuder tillsammans med Svensk Scenkonst och Teaterförbundet/för scen och film in till en workshop den 7 maj 2018 för att samtala om behoven av kompetensutveckling för scenografer och kostymdesigners.

På uppdrag av Svensk Scenkonst och Teaterförbundet/för scen och film genomför Trygghetsrådet TRS en förstudie för att undersöka hur en kompetensutvecklingsinsats riktad till scenografer och kostymdesigners bör utformas för att långsiktigt stärka såväl verksamheter som yrkesverksamma.

Workshopen är en del av denna förstudie. Vi bjuder därför in dig som:

  • Är scenograf eller kostymdesigner och som är medlem i Teaterförbundet.
  • Har ett nära samarbete med scenografer och kostymdesigners, till exempel uppdragsgivare, arbetsgivarrepresentant, regissör, teknisk chef eller kostymchef, och som arbetar på eller tar uppdrag från organisation som är ansluten till Svensk Scenkonst.

Under workshopen kommer vi att samtala kring resultatet av de intervjuer Trygghetsrådet TRS genomfört med representanter för scenkonstinstitutionerna och med yrkesverksamma scenografer och kostymdesigners.

Resultatet från workshopen kommer att ligga till grund för ett fortsatt arbete med att utforma en kompetensutvecklingsinsats som har strategisk betydelse för scenkonstbranschen.

Ta chansen att påverka - vi hoppas på din medverkan!

kostym

Tid, plats och anmälan

Tid: 7 maj kl. 10-16

Plats: Lundqvist & Lindqvist Klara Strand, Stockholm

Anmälan: seminarium@trs.se

Om TRS förebyggande arbete

En del av Trygghetsrådet TRS förebyggande arbete är att bidra till att anställda och frilansare (tidsbegränsat anställda) har rätt och aktuell kompetens utifrån anslutna organisationers behov. Därför kan TRS erbjuda projekt för kompetensutveckling för yrkesgrupper eller branscher, liksom i enskilda organisationer.