Huvudmannaförbundets medlemmar ansluts till TRS den 1 juli

Den 1 juli kommer Huvudmannaförbundet att gå ihop med Arbetsgivaralliansen. Genom sammanslagningen blir Huvudmannaförbundets medlemmar anslutna till Arbetsgivaralliansen och därmed även till Trygghetsrådet TRS.

Huvudmannaförbundet är en arbetsgivarförening för huvudmän (juridiska personer) som bedriver antroposofiskt orienterade verksamheter i Sverige.

Huvudmannaförbundets medlemmar kommer att ingå i en sjunde bransch hos Arbetsgivaralliansen (tidigare finns branscherna Ideella och Idéburna Organisationer, Idrott, Trossamfund och Ekumeniska Organisationer, Upplevelse och Kultur, Utbildning och Folkbildning samt Vård och Omsorg).