Har Sveriges unika sätt att arbeta med omställning skapat ett mer konkurrenskraftigt samhälle och större förmåga till förändring jämfört med Europa?

Att ha förmåga till förändring och omställning är viktigt - både för anställda på väg till ett nytt jobb efter en uppsägning och för organisationer som behöver anpassa sig till en föränderlig omvärld. Skapar det svenska systemet med överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter ett mer konkurrenskraftigt samhälle?

Ola_Bergstrom

Ola Bergström är professor i företagsekonomi vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet berättade om sin forskning kring omställning i Europa vid ett seminarium i Almedalen i somras, arrangerat av TRS tillsammans med Omställningsfonden, Trygghetsstiftelsen, TRR Trygghetsrådet och Trygghetsfonden TSL.

Samtal mellan partsrepresentanter

Efter presentationen samtalade representanter för parterna om framtida utmaningar och möjligheter med det svenska sättet att arbeta med omställning: Ann Lundberg Westermark, chef för förhandlings- och avtalsgruppen PTK (vice ordförande i Trygghetsrådet TRS), Britta Lejon, ordförande ST, OFR/S, P, O (vice ordförande Trygghetsstiftelsen), Peter Jeppsson, vice vd Svenskt Näringsliv (ordförande TRR Trygghetsrådet och Trygghetsfonden TSL), Roger Andersson, ombudsman LO (ledamot Trygghetsfonden TSL och Trygghetsrådet TRS) samt Mats Johansson, ledamot i SKL:s förhandlingsdelegation (ledamot Omställningsfonden)

Seminariet filmades och du kan i efterhand se både Ola Bergströms presentation, hela seminariet och ett sammandrag på tio minuter.

Film: Ola Bergström, professor Handelshögskolan, Göteborgs universitet, om omställning i Europa.

Film: Ökad förmåga till förändring med omställningsorganisationerna

Film: Sammandrag av seminarium: Ökad förmåga till förändring med omställningsorganisationerna (10 minuter)