Stort engagemang när Djurgården Hockey utvecklar verksamhet och kompetens

- Vi har ju tydliga mål inom sporten, för det som händer på isen - vi vill få lika stort fokus på utveckling och styrning i övriga delar av Djurgården Hockey.

Så sa Jimmy Peterson, informationsansvarig i Djurgården Hockey i våras. Han är projektledare för ett utvecklingsprojekt enligt TRS metod och nu ser han att arbetet som hittills gjorts i projektet börjar synas i organisationen.

Djurgården Hockey påbörjade i våras ett utvecklingsprojekt enligt TRS metod för verksamhets- och kompetensutveckling. Nu har de gått igenom ett antal steg, senast var det viktigaste utvecklingsområden, nu står de inför dagar med ledningsgrupp och delar av styrelsen då inriktningsmål och resultatmål ska tas fram.

- Det går bra, tycker Jimmy Peterson. Nu börjar vi komma till den roliga delen, det är jättespännande att se resultaten så här långt.

Varför har Djurgården Hockey valt att genomföra ett utvecklingsprojekt?

- Av många skäl, säger Jimmy Peterson som är projektledare. Vi vill effektivisera och organisera oss. Djurgården Hockey sitter på tre olika ställen - ungdomsverksamheten för sig, projektet "Ishockey för alla" för sig. Vi jobbar i separata öar och har funderat på hur vi ska kunna arbeta tillsammans på ett bättre sätt.

Organisation, effektivitet, styrning

Det handlar om en önskan att organisera och arbeta effektivare, men också att få bättre styrning.

- Vi har ju tydliga mål inom sporten, för det som händer på isen - vi vill få lika stort fokus på utveckling och styrning i övriga delar av Djurgården Hockey.

Om arbetet med verksamhets- och kompetensutveckling kommer att påverka det som sker på isen är inte helt självklart:

- Det är svårt att säga… men på lång sikt tror jag att det kommer att påverka även där. Vi har involverat några av spelarna i projektet. Där har vi mött ett engagemang vi inte sett förut - och det beror säkert på att vi inte har haft någon plats där det engagemanget kunnat få utrymme. Ju större förståelse vi får för varandra, när vi känner varandra och vet vad alla gör desto bättre kommer det att bli, tror jag.

Ta tillvara och utveckla kompetens

Upp till 30 personer är involverade i projektet. Jimmy Peterson hoppas att effekterna kommer att bli stora:

- På det här sättet kan vi ta tillvara kompetens - och även utveckla kompetens i nästa steg. Verksamhetsplaneringen kommer att underlätta vårt arbete. Jag tror att det kommer att bli roligare att jobba, inte bara enklare. Hittills är jag nöjd med resultaten och tycker att det är jättespännande!