Demokratisk rättvisa är inte delaktighet!

Vill du ha engagerade medarbetare?

Då är nyckelordet delaktighet. Oftast tänker vi att delaktighet är lika med demokrati - rättvis fördelning i grupper och allas tillgång till information. Men det är bara en liten del av begreppet delaktighet - TRS rådgivare Tommy Edlund har en bredare bild av begreppet och ger tips på hur engagemang och delaktighet kan skapas.

Till Tommys tips