Ansök om stöd från TRS

När en medarbetare sägs upp på grund av arbetsbrist eller ohälsa är det arbetsgivaren som påbörjar ansökan. När arbetsgivaren har fyllt i de uppgifter som efterfrågas och skickar in ansökan får den uppsagde ett mejl med en länk för att fullfölja ansökningsförfarandet.

Ansök om stöd här

Det här behöver du ha till hands när du gör ansökan

 • Organisationsnummer
 • Personnummer för den som är uppsagd
 • Namn och adress tll den som är uppsagd
 • Giltig e-postadress till den som är uppsagd
 • Uppgifter om anställningen: anställningsdatum och arbetstid, lön m.m.
 • Förhandlingsprotokoll och /eller andra formella handlingar (eller uppgift om varför dessa saknas). Andra formella handlingar är uppgifter om lönegaranti vid konkurs och intyg som visar på ohälsa och arbetsförmågans omfattning (vid uppsägning på grund av ohälsa)
 • Du måste ha den uppsagdes samtycke att skicka in ansökan till TRS - etersom vi genom ansökan behandlar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.

Ansökan om stöd när en tidsbegränsad anställning upphör

Tidsbegränsat anställda vars anställning upphör ansöker själva om stöd från TRS. För att lämna en komplett ansökan behöver följande uppgifter finnas med:

 • Organisationsnummer till senaste anställningen
 • Kontaktperson hos senaste arbetsgivaren: Namn, telefonnummer och e-postadress
 • Uppgifter om anställningen: anställningsdatum och arbetstid, lön m.m.
 • Arbetsgivarintyg från senaste anställningen
 • Eventuellt: uppgifter om tidigare anställningar, och i så fall arbetsgivarintyg eller anställningsintyg från dessa