Annica Wreiles råd för en bra uppsägning

Det märks skillnad om en arbetsgivare tagit stöd av TRS innan uppsägningen eller inte.
- Har arbetsgivaren genomfört processen på ett bra sätt upplever den uppsagde inte en kränkning av själva processen. Det blir lättare att acceptera att det har skett en uppsägning när det har skett med respekt för individen och när kommunikationen har varit bra.

Annica Wreile är rådgivare på TRS och har mött klienter med olika förutsättningar:

- Det är tråkigt när vi möter klienter som upplever att de inte blivit respektfullt bemötta. Självkänslan blir skadad - inte för att man är uppsagd, utan för sättet man blivit uppsagd på. Det tar sådan tid att komma vidare då, tid som kunde ha använts för att komma vidare i processen mot ett nytt arbete istället.

Även för dem som är kvar i organisationen blir det en bättre om uppsägningarna skett på ett schysst sätt.

- Det blir tryggare arbetsgrupper, den nya organisationen får bättre förutsättningar och kan komma igång snabbare.

Därför är Annica Wreiles tips:

- Ring oss! Be att få ett enskilt samtal med mig eller någon av mina kollegor. Ibland träffar vi hela ledningsgruppen, ibland träffas vi för enskilda samtal. Även om inte alla i ledningsgruppen har personal som ska sägas upp är det viktigt att alla förmedlar samma budskap.

TRS kommer gärna och berättar om det stöd som erbjuds. Det är bra att informera hela personalstyrkan - så att de som blir kvar vet att de som får lämna får bra stöd. Då minskas oron i organisationen.

- Vi anpassar oss alltid till den situation och organisation vi besöker. Välkommen att ringa oss!

Annicas bästa tips till arbetsgivare inför uppsägningar

 • Ha individuella samtal med samtliga anställda - inte bara med de som sägs upp
  - Anställda vill veta, öga mot öga, "hur ser det ut för mig?"
 • Välj ett neutralt rum. Det ska inte ligga i anslutning till fikarummet.
 • Ha ett kort uppsägningssamtal först. Följ upp med ytterligare ett samtal några dagar senare.
 • Lämna en skriftlig information om uppsägningen och det stöd TRS kan ge, som den anställde kan läsa vid ett senare tillfälle.
 • Sök TRS-stöd direkt, gemensamt.  Det kan ske vid det andra samtalet.
 • Om du vet med dig att en person är skör - se till att företagshälsovården finns nära, eller annat stöd.
 • Informera regelbundet alla anställda om processen.
 • Glöm inte att också informera tjänstlediga, sjuka eller föräldralediga!
 • Kom ihåg: Arbetsgivaren ska ge den uppsagde ett arbetsgivarintyg. Förbered gärna detta.