Almedalen 3 juli: Karriärväxling mitt i yrkeslivet

På en förändrad arbetsmarknad kan allt fler behöva byta yrke minst en gång under ett yrkesliv. Det ställer nya krav på arbetsmarknadens aktörer. Bland annat kommer individen att behöva tillgång till en professionell samtalspartner, som kan motivera och ge stöd för en hållbar karriärväxling.

I år är vi med och berättar om våra erfarenheter av att arbeta med karriärväxling mitt i yrkeslivet. Trygghetsrådet TRS, SOKstiftelsen och Teaterförbundet för scen och film arrangerar gemensamt ett seminarium och svarar bland annat på frågorna:

Hur arbetar TRS och SOKstiftelsen med stöd till karriärväxlare under pågående yrkesliv? Hur ser behovet ut – nu och i framtiden? Hur ser parterna på frågan? Vi får också en beskrivning av processen ur karriärväxlarnas perspektiv, både från SOKstiftelsens och TRS rådgivare Linda Lekander och från dansaren/blivande karriärväxlaren Jörgen Stövind.

Om du är i Visby – varmt välkommen till TCO-landet, Strandgatan 19, lilla scenen, kl. 15 måndagen den 3 juli!

Läs mer om seminariet och medverkande här