2018: Färre nya jobbsökare - men många fler omfattas av TRS

Förra året hade Sverige en väldigt stark arbetsmarknad. Det fanns gott om jobb, särskilt för den som hade utbildning och erfarenhet. Men  för vissa grupper var det ändå svårt  att få jobb.

Helene Bergstedt2

Helene Bergstedt, vd

- TRS jobbsökare fick i hög grad nytt jobb, omkring 85 procent gick till vad vi kallar positiv lösning, säger Helene Bergstedt, vd.

Men hon konstaterar samtidigt att det trots den starka arbetsmarknaden fanns de som hade det  svårare att få jobb.

- Vi har under flera år sett  en trend att allt fler behöver bygga på sin kompetens för att få jobb. Och en del behöver längre tid på sig för det. Den trenden tycks ha förstärkts under året.

TRS har haft färre ansökningar om omställningsstöd än vanligt.

- Rekordlågt, kommenterar Helene. Det har varit färre som sagts upp. Men det har också att göra med den starka arbetsmarknaden – många av dem som sägs upp får jobb direkt och behöver inte söka stöd av TRS. De senaste årens högkonjunktur har haft en tydlig påverkan både på antalet ansökningar om stöd och på hur länge man har behövt stöd.

Med nätverken når vi fler

Fler och fler organisationer deltar i TRS projekt för verksamhets- och kompetensutveckling. Ett projekt sker antingen i en enskild organisation eller med flera mindre organisationer i nätverk.

- Det finns ett stort intresse och behov, kommenterar Helene. Framför allt har nätverksprojekten gjort att vi når betydligt fler organisationer med TRS förebyggande stöd. Nätverken passar de riktigt små organisationerna och flera av dem hade  kanske inte  gjort den här utvecklingen annars.

8 000 arbetsgivare omfattas

Under 2018 beslutades att tjänstemän i vissa organisationer som är medlemmar i KFO skulle anslutas till TRS omställningsavtal den 1 januari 2019. Nu omfattar TRS cirka 8 000 arbetsgivare med cirka 75 000 arbetstagare.

- Det är en spännande utveckling för TRS som innebär  stora möjligheter. Dels stärker det TRS inriktning på verksamheter och anställda inom civilsamhället och kulturområdet. Dels gör  tillväxten att vi får bättre förutsättningar att erbjuda vårt stöd med större närhet och tillgänglighet.

Ett resultat av att TRS växer är att  en regional organisation inrättas under 2019. En rådgivare rekryteras till Göteborg, och en till Malmö.

- Vi får möjlighet att jobba på andra sätt med ökad service, snabbhet, tillgänglighet och med breddad kompetens. Samtidigt har vi kvar styrkan i att vara en relativt liten och snabbfotad organisation med stor närhet till både arbetsgivarna och de fackliga företrädarna.

Utredning om förebyggande kompetensutveckling

Under 2018 påbörjades en utredning om hur behoven ser ut av ett utvecklat stöd som stärker kompetensutvecklings- och omställningsförmågan för anställda, organisationer och branscher.

- I utredningen hoppas vi fånga upp behov vi inte tidigare sett eller bekräfta behov vi har sett. Det blir ett bra underlag för styrelsens strategiska arbete och TRS fortsatta utveckling!