Nyheter och aktuellt

Välkommen att prenumerera på Trygghetsrådet TRS nyhetsbrev som utkommer fyra gånger per år.

Aktuellt just nu

Har du koll på din roll?

Förstår dina kollegor vad du gör på jobbet? Otydlighet kring roller och uppdrag gör inte bara att jobbet blir sämre utfört – det är också en källa till konflikter. TRS rådgivare Monica Held berättar varför det är viktigt att ha koll på rollerna. Och hur ni kan arbeta för att skapa tydlighet!

Läs rådgivarens tips

"Med motivation är allt möjligt, oavsett ålder"

Hela sitt yrkesliv har hon ägnat åt att undervisa, motivera och utbilda barn och vuxna. Fritidsledaren- och församlingspedagogen Kristina Göranzon blev uppsagd på grund av arbetsbrist, och valde att utbilda sig till ämneslärare med stöd från TRS.

"Man kan mer än man tror!"

KristinaR

Kristina Göranzon.


 

Färre nya jobbsökare - men fler omfattas av TRS

Förra året hade Sverige en väldigt stark arbetsmarknad. Det fanns gott om jobb, särskilt för den som hade utbildning och erfarenhet. Men  för vissa grupper var det ändå svårt  att få jobb.
- TRS jobbsökare fick i hög grad nytt jobb, omkring 85 procent gick till vad vi kallar positiv lösning, säger Helene Bergstedt, vd.

Läs intervjun med Helene Bergstedt här

Nytt sätt att ansöka om stöd för omställning

Via vår portal här på webben ansöker du som arbetsgivare om omställningsstöd för den som sägs upp. Ansökan kompletteras därefter av den uppsagde.

Läs mer om hur du ansöker här

Vi välkomnar KFO-organisationer

Från och med den 1 januari 2019 omfattas vissa tjänstemän hos medlemmar i KFO av TRS omställningsavtal.

PTK och KFO har kommit överens om nya pensionslösningar och att vissa av KFO:s medlemmar ska tillhöra TRS.

KFO och LO har också kommit överens om ett  omställningsavtal för dem som omfattas av KFO-LO avtalsförsäkringar. Det avtalet administreras av den nybildade omställningsstiftelsen Ciko.

Läs mer om anslutningen här

Allt om kompetensförsörjning

Just nu talas det kompetensförsörjning vitt och brett – i vissa branscher är behovet större än utbudet av arbetskraft med rätt kompetens. Men alla organisationer behöver vara flexibla, anpassningsbara och medvetna om framtida behov. För att organisationen ska kunna möta framtiden krävs ett genomtänkt och strategiskt arbete med kompetensförsörjning. TRS verksamhetschef Annika Hamrin har tillsammans med Lillemor Harnell, som arbetar med ledningsstöd i Västra Götalandsregionen, tagit fram en handbok för alla som vill arbeta systematiskt med den här frågan.

Läs mer om handboken här

Se webbinariet om karriärväxling i efterhand

Webbinariet riktar sig främst till elitidrottare inom ishockey och fotboll, men även andra som identifierar sig starkt med sitt yrke har nytta av att följa webbinariet.

Läs mer och se webbinariet här

Enkel investering som ger stor effekt - seminarium om utvecklingssamtal 20 mars

Se utvecklingssamtalet som ett verktyg för att utveckla ditt ledarskap, medarbetarna och verksamheten. Det är en enkel investering som ger stor effekt! Välkommen på ett seminarium den 20 mars, utan kostnad för anslutna organisationer, där du som är ledare får konkreta verktyg för att genomföra bra utvecklingssamtal.

Anmäl dig idag och säkerställ din plats!

Inbjudan - seminarium om karriärväxling riktat till elitspelare inom hockey och fotboll

Det här är ett erbjudande om att komma till er och hålla ett seminarium om karriärväxling.

Vi riktar oss till den som spelar ishockey eller fotboll på elitnivå.

Trygghetsrådet TRS rådgivare är vana vid att diskutera de här frågorna och har stor erfarenhet av omställning för den som engagerat sig djupt och länge i sin idrott. Med seminariet vill vi inspirera till att börja fundera på nya vägar, och öka förståel­sen för vad om behöves för att orientera sig framåt i livet.

Läs mer om seminariet här

Välkomna!

Nu kan du möta två nya medarbetare på TRS och SOKstiftelsens kansli - vi välkomnar Cecilia Ruthström, som arbetar med administration, och Anna Kleis, som är vår nya rådgivare inom TRS förebyggande arbete med verksamhets- och kompetensutveckling.

Anna_Cecilia

Anna Kleis och Cecilia Ruthström

Missa inte våra tips om höstens seminarier - utan kostnad för dig som är ansluten till TRS

Utvecklingssamtal, verksamhets- och kompetensutvecklig, hur blir man bra på att göra något som inte fungerat bra till en framgångsfaktor för  verksamhetsutveckling, att sätta mål... ta del av vårt seminarieutbud inför hösten och boka gärna in dig redan nu!

Läs mer om höstens seminarier här

Om TRS och GDPR

Just nu pågår ett intensivt arbete med att se över TRS hantering av personuppgifter. Från och med den 25 maj gäller den nya Dataskyddsförordningen, som ersätter personuppgiftslagen (PUL). Syftet med den nya lagstiftningen är att skapa enhetliga dataskyddsregler inom hela EU.

- Arbetet är i gång och kommer pågå tills vi har uppnått ett inbyggt dataskydd, vilket innebär att TRS hanterar personuppgifter korrekt och löpande upprätthåller och respekterar de registrerades rättigheter enligt de krav Dataskyddsförordningen ställer, berättar TRS administrativa chef Mattias Rydell.

Läs mer om TRS och GDPR här

Mer kompetens med inriktning ledarskap för scenografer och kostymdesigners

Kommunikation, omvärldsbevakning, att leda och samarbeta i team - samt fördjupad förståelse för teaterns förutsättningar och struktur. Där är några identifierade behov av kompetensutveckling för scenografer och kostymdesigners.

Läs mer om behoven av kompetensutveckling

Webbinarium om studier

Vilka möjligheter till studier finns det? Hur gör jag? Ska jag göra högskoleprovet? Vad är behörighet? Se vår systerorganisation SOKstiftelsens webbinarium där vi berättar om vilka möjligheter det finns till utbildning och kompetensutveckling inom yrkeshögskola, komvux, högskolor och universitet. Omfattas du av TRS omställningsavtal kan du också boka studierådgivning.

Se webbinariet här

I samtiden mot framtiden

- Vi är en organisation i rörelse. Vi ska hela tiden arbeta så att vi utifrån det som händer runt oss är relevanta och att våra parter kan vara stolta över oss. Slår vi oss till ro och slutar skruva på hur vi jobbar blir det svårt att upprätthålla vår höga kvalitet. Vi ska fortsätta leva i vår samtid med inriktning på vår framtid!

Läs Helene Bergstedts reflektion över året som gick och året som kommer

Över 91 procent

Även förra året märktes den goda arbetsmarknaden och tillgången på jobb – över 91 procent av de som var aktivt arbetssökande hos TRS fick nytt arbete, startade eget eller påbörjade längre studier. Ett internt utvecklingsarbete med att i ännu högre grad anpassa stödformerna och rådgivningen efter varje persons individuella behov har pågått under året, och vid uppföljningen av jobbsökarnas uppfattning om TRS stöd visar sig det arbetet lyckosamt.

Läs mer om omställningsstödet 2017

Kan du få dina pusselbitar att skina mer?
Rådgivarens tips till jobbsökare

- Om du ser din kompetens som ett pussel som skapar en helhet blir det lättare att få en överblick och förståelse för vad det innebär. Vilka pusselbitar behöver du för att ta dig till ditt nya jobb?

Läs Linda Lekanders tips här

Tack för er medverkan!

I slutet av förra året genomförde TRS en kännedoms- och attitydundersökning där vi ställde frågor till nästan 800 anslutna arbetsgivare (personalchefer/personalansvariga, HR-chefer eller verksamhetschefer).

- Undersökningen visar att väldigt många känner till oss, men att många samtidigt har en ganska vag bild av vad vi kan göra för dem och deras medarbetare. Jag tror att vi behöver fundera på hur vi beskriver våra erbjudanden, säger TRS vd Helene Bergstedt. En fråga som är svår men också viktig är efterfrågan på återkoppling. Självklart vill arbetsgivarna veta hur det har gått och vi ska fundera över på vilket sätt vi kan återkoppla, i relation till integritet och liknande.

Läs mer om resultatet av undersökningen

Behöver ni prata om verksamheten?

Hur sampratade är ni om verksamheten, omvärldens behov och framtida mål? TRS erbjuder anslutna organisationer verksamhets- och kompetensutveckling i projektform. För en mindre organisation (max fem anställda) kan projektet genomföras i nätverksform.

Läs mer om verksamhets- och kompetensutveckling med stöd av TRS

Se filmen om verksamhets- och kompetensutveckling i nätverk

Ta vara på den kunskap du har och våga göra nytt!

Det som började som en katastrof har visat sig bli till någonting riktigt bra.

Under några intensiva månader sökte Ferkó Matolcsi nytt jobb med TRS stöd. Idag trivs han som fisken i vattnet på sitt nya jobb, och får användning av både skådespelar- och datautbildning i sitt nya jobb på en skola.

Läs intervjun med Ferkó


Bästa verktyget för chef och medarbetare: utvecklingssamtalet

- Se utvecklingssamtalet som ett verktyg för att utveckla ditt ledarskap, medarbetarna och verksamheten. Det är en enkel investering som ger stor effekt!

TRS rådgivare Henrik Karlsson Rodén och Tommy Edlund ger sina bästa tips för ett lyckat utvecklingssamtal. På trs.se hittar du också mallar och guider för utvecklingssamtalet.

Läs artikeln här

Nästa seminarietillfälle: 18 oktober

Stockholms Läns Ridsportförbund utvecklar verksamhet och kompetens

- Vi har samtalat om förväntningar, behov och krav. Att vi gemensamt diskuterat detta gör att vi får en liknande bild, och vår roll som kansli blir tydlig. Det skapar trygghet i det fortsatta arbetet, säger Anneli Grimberg, verksamhetschef i Stockholms Läns Ridsportförbund.

Läs hela artikeln här

StLRF_ridhus

Utveckla verksamhet och kompetens i nätverk - Mälardalen

Vi erbjuder anslutna organisationer med högst fyra anställda att utan kostnad delta i ett projekt för verksamhets- och kompetensutveckling. Nu startar vi ett projekt i Stockholm - Mälardalen. Välkommen på ett frukostseminarium den 10 november kl. 8.30 för mer information.

Webbinariet webbsändes - se det i efterhand här

Idag går flyttlasset!

Vi bygger om vårt kontor - från och med måndag den 2 oktober finns TRS kontor på ny, tillfällig besöksadress: United Spaces Waterfront, Klarabergsviadukten 63, 111 64 Stockholm.

Vår postadress är oförändrad, Rehnsgatan 11, 7 tr, 113 57 Stockholm.

Vi flyttar tillbaka till Rehnsgatan i slutet av januari 2018.

Starta eget -pröva din dröm med TRS

Tro på dig själv och din idé. Och låt oss testa den! Att starta eget är ett sätt att komma vidare i sitt yrkesliv efter en uppsägning eller när en tidsbegränsad anställning upphör. TRS rådgivare Petteri Leisten har lång erfarenhet av rådgivning till nyföretagare, och beskriver hur TRS kan stötta på vägen till det nya företaget. För de allra flesta går det bra, visar TRS undersökning.

Läs intervjun med Petteri här

Film om omställning i Europa

Förmåga till förändring och omställning är viktigt – både för uppsagda och organisationer som måste anpassa sig till omvärlden. I den här filmen med professor Ola Bergström beskriver han sin forskning om omställning i Europa – jämfört med de svenska överenskommelserna mellan arbetsmarknadens parter.

Se filmen med Ola Bergström här

Ökad förmåga till förändring med omställningsorganisationernra

Skapar det svenska systemet med överenskommelser mellan arbetsmarknadens parter ett mer konkurrenskraftigt samhälle? Vi diskuterar olika metoder för omställning på arbetsmarknaden i Europa och hur viktigt det är att ha förmåga till förändring.

Tillsammans med Omställningsfonden, Trygghetsrådet TRR, Trygghetsstiftelsen och Trygghetsfonden arrangerade vi ett seminarium onsdagen den 5 juli i Almedalen.

Se webbsändningen i efterhand här

Eller se sammanfattningen av seminariet (tio minuter)

Rådgivarens tips om lärande i vardagen

Kompetensutveckling är mer än att gå en kurs eller utbildning. TRS har ett bredare perspektiv på kompetensutveckling. Henrik Karlsson Rodén, rådgivare inom TRS förebyggande arbete, ger sina bästa tips på lärande i vardagen.

Läs Henriks tips här

Granskning av ansökningshandlingar - inom 24 timmar!

TRS har inlett ett samarbete som innebär att aktiva jobbsökare hos TRS kan få hjälp med granskning av ansökningshandlingar och LinkedInprofil inom 24 timmar. Jobbsökaren får personliga förbättringsförslag och en bedömning av handlingar, cv och personligt brev.

Läs mer om detta här

Starta eget? Det går bra för de allra flesta!

Varför väljer man att starta eget? Många av TRS jobbsökare startar eget för att de vill förverkliga egna idéer eller en gammal dröm. En undersökning TRS har gjort visar att det har gått bra för de allra flesta, företagen är fortfarande verksamma och de ser ljust på framtiden.

Ekonomiskt stöd och rådgivning viktigast

Bredare kompetensbas med samverkan med SOKstiftelsen

TRS systerorganisation SOKstiftelsen har nu officiellt startat sin verksamhet med stöd till karriärväxling för vissa konstnärliga yrkesgrupper. TRS ordförande Torsten Friberg räknar med att de båda stiftelsernas samverkan ska ge mervärde:

- Genom samverkan kan servicen till och med bli bättre. Det innebär också att våra anställda får en bredare kompetensbas. Det blir en utveckling av kompetens inom olika områden, som gagnar TRS, menar TRS ordförande Torsten Friberg.

Läs hela artikeln här

Följ oss på LinkedIn

LinkedIn är ett bra verktyg - både för den som vill söka sig ett nytt jobb och den som vill få yrkesrelaterad information om en person - eller ett företag. För den som söker jobb kan LinkedIn vara ett effektivt sätt att söka kontakt och få hjälp av sitt nätverk. Nu finns Trygghetsrådet TRS på LinkedIn.

TRS på LinkedIn

Prenumerera på TRS nyhetsbrev

Nytt från TRS innehåller information om TRS aktuella verksamhet och tips till dig som är arbetsgivare eller facklig representant. Vi planerar att skicka ut brevet per e-post fyra gånger per år.
Anmäl dig för prenumeration på nyhetsbrevet Nytt från TRS.