Att ansluta sig till TRS

Skulle du kunna vara medlem i någon av nedanstående arbetsgivarorganisationer? Då kan du ansluta din organisation till Trygghetsrådet TRS.

Det gäller följande arbetsgivarorganisationer:

  • Arbetsgivaralliansen
  • Svensk Scenkonst
  • Länsmuseernas Samarbetsråd
  • Sinf (Svensk Industriförening)
  • Teatercentrum
  • Danscentrum

Om din organisation ansluter sig till någon av de arbetsgivarorganisationer som är kopplade till Trygghetsrådet TRS blir organisationen som regel automatiskt även ansluten till Omställningsavtalet. Det sker genom det kollektivavtal ni ansluter er till.

Det är också möjligt att ansluta sin organisation även om man inte vill tillhöra någon arbetsgivarorganisation (säranslutning). Det gäller organisationer som skulle kunna vara medlem i någon av ovanstående arbetsgivarorganisationer. Då ska du träffa ett hängavtal med något PTK-förbund. I detta avtal ska ni skriva in anslutning till Trygghetsrådet TRS. Beslut om att godkänna en säranslutning fattas av TRS styrelse, enligt de regler som parterna kommit överens om.

Vad kostar det?

Trygghetsrådet TRS verksamhet finansieras i huvudsak av de avgifter anslutna arbetsgivare betalar. Avgifterna är relaterade till organisationens årslönesumma:

  • Arbetsgivare anslutna till Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst, Länsmuseernas Samarbetsråd, Teatercentrum och Danscentrum betalar en avgift på 0,2 procent av den sammanlagda årslönesumman för samtliga medarbetare.
  • Arbetsgivare inom Sinf-företag betalar en avgift på 0,2 procent av den sammanlagda årslönesumman för samtliga tjänstemän.
  • Säranslutna arbetsgivare betalar en avgift på 0,6 procent av den sammanlagda årslönesumman för de medarbetare som omfattas av omställningsavtalet.
  • Privatteatrar betalar en avgift på 0,3 procent av den sammanlagda årslönesumman för alla tillsvidareanställda medarbetare.

För närvarande tillämpas en rabatt på 0,1 procent, som redan är avdragen i procenttalet ovan.

Avgiften betalas via FORA, samtidigt som andra avtalade försäkringar debiteras.