Vi genomför tekniskt underhåll av våra digitala tjänster från kl 17, fredag 22/9 till söndag 24/9. Webbplatsen kan ligga nere under denna period.

TRS webbinarium om det nya omställningsavtalet

Den 4 oktober bjöd TRS in till digital informationsträff tillsammans med våra parter PTK, Svensk Scenkonst och Arbetsgivaralliansen för att informera om det nya omställningsavtalet.

Du som inte hade möjlighet att delta i webbinariet kan istället ta del den här inspelade och något nedkortade versionen av informationsträffen.

TRS webbinarium om det nya omställningsavtalet - 4 oktober 2022

Frågor och svar från webbinariet som inte hann behandlas den 4 oktober.

Är det någon åldersgräns för att få stöd?
Ja, du ska vara mellan 27 och 62 år.

Ni sa att CSN har två olika typer av stöd: studiestöd och omställningsstudiestöd och sedan säger ni att man kan få stöd från TRS också. Skulle ni kunna förtydliga skillnaden mellan det stödet TRS ger och omställningsstudiestödet som CSN ger?
Under förutsättning att alla villkor är uppfyllda: CSN erbjuder dels ett bidrag, dels möjlighet till ett kompletterande lån. TRS erbjuder ett kompletterande stöd till bidraget.
Omställningsstudiestödet riktar sig till yrkesverksamma, och ska inte blandas ihop med CSN:s ordinarie studiestöd.

Exempel finns på PTK:s webbplats 


Hur mycket höjs avgiften till TRS?
Från 0,2 procent av lönesumman till 0,55 procent (0,15 procent får arbetsgivaren sedan tillbaka via Fora).

Om en person arbetar inom ett bristyrke men vill byta bransch till ett annat bristyrke, kommer denne kunna få omställningsstudiestöd?
Ja, om personen själv har tänkt igenom situationen och bedömt att det är en bra väg att gå för hen. Rådgivaren kan stötta i den processen.

Den här FAQ:n kan komma att uppdateras med fler frågor och svar. Här kan du ta del av fler vanliga frågor och svar om omställningsavtalet >>